skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Chủ đề: Angola xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Encyclopedia of the third World. Vol 1

Kurian G.Th

New York : Facts on file , 1992 - (909 ENC(1) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Autobiographical Narrative towards Critical Practitioner Inquiry and a Counter Hegemonic Southern Network

Dahlström, Lars

Journal for Critical Education Policy Studies, March 2016, Vol.14(1), p.102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1740-2743 ; E-ISSN: 1740-2743

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Land Mines

Encyclopedia of Crisis Management

ISBN: 9781452226125

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Learning for State-Building: Capacity Development, Education and Fragility

Davies, Lynn

Comparative Education, 2011, Vol.47(2), p.157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-0068 ; E-ISSN: 1360-0486 ; DOI: 10.1080/03050068.2011.554085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Access To Health &Amp; Services
Material Type:
Mục từ tham khảo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access To Health &Amp; Services

Atlas of Global Inequalities

ISBN: 9780520268227

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of Article 20 of the World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control

Sinha, Dhirendra ; Kumar, Amit ; Gupta, Ruchika ; Gulati, Harleen ; Gupta, Sanjay ; Mehrotra, Ravi

The Indian Journal of Medical Research, Jul 2018, Vol.148(1), pp.110-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0971-5916 ; DOI: 10.4103/ijmr.IJMR_288_18

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Cuts Off Aid To 16 Countries, 4 UN Agencies

Dow Jones Institutional News, Mar 1, 2011

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

UK Halts Aid To Russia, China, UN Agencies

Dow Jones Institutional News, Mar 1, 2011

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, May 27, 2011

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

WSJ BLOG/China Real Time: Available: Chinese Tech for Putting Down Protests

Dow Jones Institutional News, Feb 26, 2011

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Sep 23, 2011

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Mar 28, 2011

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Jan 28, 2011

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESS RELEASE: Merck and Johnson & Johnson Reach -2-

Dow Jones Institutional News, Apr 15, 2011

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Jul 26, 2011

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Nov 30, 2018

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dow Jones Newswires Codes - Geographic - Countries

Dow Jones Institutional News, Nov 24, 2011

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trial Begins For Accused Global Arms Dealer Bout

Dow Jones Institutional News, Oct 11, 2011

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eradication of poliomyelitis in countries affected by conflict

Tangermann, R H ; Hull, H F ; Jafari, H ; Nkowane, B ; Everts, H ; Aylward, R B

Bulletin of the World Health Organization, 2000, Vol.78(3), pp.330-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; PMID: 10812729 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alleged Global Arms Dealer Goes On Trial Tuesday

Dow Jones Institutional News, Oct 6, 2011

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 304  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1992  (15)
 2. 1992đến2000  (4)
 3. 2001đến2007  (4)
 4. 2008đến2012  (122)
 5. Sau 2012  (158)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Afghanistan  (297)
 2. Bangladesh  (155)
 3. Benin  (137)
 4. Algeria  (131)
 5. Bhutan  (128)
 6. Australia  (124)
 7. Belarus  (123)
 8. Belgium  (123)
 9. Azerbaijan  (119)
 10. Austria  (116)
 11. Bahrain  (116)
 12. Armenia  (113)
 13. Andorra  (112)
 14. Argentina  (107)
 15. Bahamas  (105)
 16. Belize  (101)
 17. Barbados  (96)
 18. Albania  (96)
 19. American Samoa  (89)
 20. Nông nghiệp  (1)
 21. Ngân hàng  (1)
 22. Văn hoá  (1)
 23. Thế giới thứ 3  (1)
 24. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (252)
 2. German  (3)
 3. French  (2)
 4. Portuguese  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Harsch, Joseph
 2. Anonymous
 3. Dalal, Manju
 4. Wernau, Julie
 5. Saikowski, Charlotte

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...