skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Sociologias xóa Chủ đề: Sociology xóa Chủ đề: América Latina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reformas eleitorais na América Latina: grandes expectativas, poucos casos, resultados perversos

Marenco, André

Sociologias, 01 December 2012, Vol.14(31), pp.238-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222012000300011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

O novo na sociologia latino-americana

Costilla, Lucio Oliver

Sociologias, 01 December 2005, Issue 14, pp.244-273 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1807-0337 ; DOI: 10.1590/S1517-45222005000200010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Marenco, A.
  2. Marenco, André
  3. André Marenco
  4. Costilla, Lucio Oliver
  5. Lucio Oliver Costilla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...