skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Transporting xóa Chủ đề: Alloys xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESS FOR FORMING PRODUCTS FROM ATOMIZED METALS AND ALLOYS

Richard L. Kennedy ; Robin M. Forbes-Jones

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MICRONIC PRE-ALLOYED METAL POWDER BASED ON 3D TRANSITION METALS

Maxime Bonneau ; Sebastien Chabord ; Guy PROST

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

liga de titânio quase beta para aplicações de alta resistência e processo para a fabricação da mesma

John Fanning

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

processo para fundição de uma liga e magnésio

Per Bakke ; Westengen Haakon

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

lâmina de liga de alumínio, parte de corpo automotivo, método para produzir uma folha de metal, e, lâmina de alumínio

Michael Bull ; Rajeev G. Kamat

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

chapa metálica para carroceria de automóvel com alta resistência mecânica

Estelle Muller ; Mary-Anne Kulas ; Olivier Rebuffet

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ligas para fundição de alumínio da série 7xx aprimoradas e métodos de fabricação das mesmas

Eider Simielli ; James Daniel Bryant ; Jen C. Lin ; Wenping Zhang ; Xinyan Yan

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

liga de titânio, e, método para fabricar um artigo metálico

Caio Chausse De Freitas ; Catherine J. Parrish ; Kaio Nitsu Campo ; Rubens Caram Jr

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

?método para produzir um produto de metal de liga de alumínio, produto de metal de liga de alumínio, partes de corpo de transporte e automotivo, alojamento de dispositivo eletrônico, e, liga de alumínio?

Aude Despois ; Corrado Bassi ; Cyrille Bezencon ; David Leyvraz ; Guillaume Florey ; Hany Ahmed ; Juergen Timm ; Rajeev G. Kamat ; Sazol Kumar Das ; Wei Wen

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

método para produção de componente fundido de metal leve e componente fundido de metal leve

Josef Gartner ; Werner Hubauer

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

liga fundida de al

Klaus Greven ; Manikandan Loganathan

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

MOULDED PIECE MADE FROM A CORROSION RESISTANT COPPER ALLOY

Jochen Aufrecht ; Michael Scharf ; Uwe Hofmann ; Michael Ebner

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ligas de titânio

Herng-Jen Jou ; James A. Wright ; Jason Sebastian

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE UM PRODUTO DE LIGA DE ALUMÍNIO, PRODUTO DE LIGA DE ALUMÍNIO OBTIDO PELO PROCESSO

Andrew David Howells ; Guenther Hoellrigl ; Armelle Danielou ; Florence Lauret

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

liga de cobre endurecÍvel e processo para preparaÇço da mesma

Thomas Helmenkamp ; Dirk Rode

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

processo e dispositivo para a preparação de um banho de metal lìqudo de uma liga para um processo de fundição

Evgenij Sterling

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

ligas de alumínio aprimoradas e métodos para produzir as mesmas

John M. Newman ; Ralph R. Sawtell ; Raymond J. Kilmer ; Thomas N. Rouns

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

LEAD-FREE FREE-CUTTING ALUMINIUM BRASS ALLOY AND ITS MANUFACTURING METHOD

Zhenqing Hu ; Siqi Zhang ; Chuankai Xu

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

liga de titânio, e, método para fabricar um artigo metálico

Caio Chausse De Freitas ; Catherine J. Parrish ; Kaio Nitsu Campo ; Rubens Caram Jr

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

matéria-prima para produto de folha de metal e método de fabricação

ALI Unal ; David Tomes ; David W. Timmons ; Gavin F. Wyatt-Mair ; John W.Collins III

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 2.814  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (182)
 2. 1984đến1992  (297)
 3. 1993đến2001  (365)
 4. 2002đến2011  (600)
 5. Sau 2011  (1.370)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (153)
 2. French  (7)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Nobuhiro Fujita
 2. Naoki Maruyama
 3. Takuya Hara
 4. Hiroyuki Kawata
 5. Masafumi Azuma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...