skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Saund Eric xóa Chủ đề: Advertising xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

System and method for editing electronic images

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

GRAPHICAL INPUT AND DISPLAY SYSTEM FOR CREATING AND MANIPULATING ELECTRONIC IMAGE, METHOD FOR EDITING SOURCE ELECTRONIC IMAGE INPUTTED TO DISPLAY DEVICE TO MEANINGFUL IMAGE OBJECT, AND PRODUCT INCLUDING COMPUTER USABLE MEDIUM WITH COMPUTER READABLE PROGRAM CODE INCORPORATED

Saund Eric ; Moran Thomas P ; Larner Daniel L ; Mahoney James V ; Fleet David J ; Popat Ashok C

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Fleet David J
  2. Moran Thomas P
  3. Mahoney James V
  4. Saund Eric
  5. Larner Daniel L

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...