skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Chủ đề: Mice xóa Chủ đề: Tumor Cells, Cultured xóa Chủ đề: Adenoviridae xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Anti-tumorigenic effect of a K-ras ribozyme against human lung cancer cell line heterotransplants in nude mice
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-tumorigenic effect of a K-ras ribozyme against human lung cancer cell line heterotransplants in nude mice

Zhang, Y-A ; Nemunaitis, J ; Scanlon, Kj ; Tong, Aw

Gene Therapy, 12/2000, Vol.7(23), pp.2041-2050 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0969-7128 ; E-ISSN: 1476-5462 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/sj.gt.3301331

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CV706, a prostate cancer-specific adenovirus variant, in combination with radiotherapy produces synergistic antitumor efficacy without increasing toxicity

Chen, Y ; Deweese, T ; Dilley, J ; Zhang, Y ; Li, Y ; Ramesh, N ; Lee, J ; Pennathur-Das, R ; Radzyminski, J ; Wypych, J ; Brignetti, D ; Scott, S ; Stephens, J ; Karpf, D B ; Henderson, D R ; Yu, D C

Cancer research, 15 July 2001, Vol.61(14), pp.5453-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-5472 ; PMID: 11454691 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adenoviral vector containing wild-type p16 suppresses prostate cancer growth and prolongs survival by inducing cell senescence

Steiner, M S ; Zhang, Y ; Farooq, F ; Lerner, J ; Wang, Y ; Lu, Y

Cancer gene therapy, March 2000, Vol.7(3), pp.360-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0929-1903 ; PMID: 10766342 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Y
  2. Zhang
  3. Brignetti, D
  4. Scott, S
  5. Yu, D C

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...