skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Dạng tài nguyên: Báo cáo kỹ thuật xóa Chủ đề: Adenine xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Hidden Transhydrogen Activity of a FMN-Bound Diaphorase under Anaerobic Conditions
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Hidden Transhydrogen Activity of a FMN-Bound Diaphorase under Anaerobic Conditions

Collins,John ; Zhang,Ting ; Huston,Scott ; Sun,Fangfang ; Zhang,Y-H P ; Fu,Jinglin; Rutgers - The State Univ Camden Nj Camden (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...