skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteomics xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Adaptation, Physiological xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Investigation of Yersinia pestis Laboratory Adaptation through a Combined Genomics and Proteomics Approach

Leiser, Owen P ; Merkley, Eric D ; Clowers, Brian H ; Deatherage Kaiser, Brooke L ; Lin, Andy ; Hutchison, Janine R ; Melville, Angela M ; Wagner, David M ; Keim, Paul S ; Foster, Jeffrey T ; Kreuzer, Helen W

PloS one, 2015, Vol.10(11), pp.e0142997 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 26599979 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0142997

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague

Merkley, Eric D ; Sego, Landon H ; Lin, Andy ; Leiser, Owen P ; Kaiser, Brooke L. Deatherage ; Adkins, Joshua N ; Keim, Paul S ; Wagner, David M ; Kreuzer, Helen W ; Hakami, Ramin M; Pacific Northwest National Lab. (Pnnl), Richland, Wa (United States). Environmental Molecular Sciences Lab. (Emsl) (Corporate Author)

PLoS ONE, 30 August 2017, Vol.12(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Owen P Leiser
  2. Leiser, Owen
  3. Deatherage Kaiser, Brooke
  4. Brooke L Deatherage Kaiser
  5. Leiser, Owen P

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...