skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Acceleration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Track-Soil Interaction Model for the Determination of Maximum Soil Thrust
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Track-Soil Interaction Model for the Determination of Maximum Soil Thrust

Karafiath, Leslie L; Grumman Aerospace Corp Bethpage Ny Research Dept (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

2
Effect of Speed on Tire-Soil Interaction and Development of Towed Pneumatic Tire-Soil Model
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Speed on Tire-Soil Interaction and Development of Towed Pneumatic Tire-Soil Model

Karafiath, Leslie L ; Sobierajsku, Frank S; Grumman Aerospace Corp Bethpage Ny Research Dept (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Track-Soil Interaction Model for the Determination of Maximum Soil Thrust

Karafiath, Leslie L.; US Dept of the Army; GRUMMAN AEROSPACE CORP BETHPAGE NY RESEARCH DEPT

DOI: 10.21236/ADA058026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Speed on Tire-Soil Interaction and Development of Towed Pneumatic Tire-Soil Model

Karafiath, Leslie L. ; Sobierajsku, Frank S.; US Dept of the Army; GRUMMAN AEROSPACE CORP BETHPAGE NY RESEARCH DEPT

DOI: 10.21236/ADA008985

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...