skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: 学习汉语 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
浅析对外汉语教学中的汉文化要素
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

浅析对外汉语教学中的汉文化要素

晏宗杰

社会科战线 - Social Science Front bimonthly, 2006, Issue 5, pp.304-305

ISSN: 0257-0246

Truy cập trực tuyến

2
在第五届国际汉语教学讨论会闭幕式上的讲话
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在第五届国际汉语教学讨论会闭幕式上的讲话

朱开轩

世界 - Chinese Teaching in the World, 1996, Issue 03, pp.11-11

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

3
在第五届国际汉语教学讨论会开幕式上的致词(1996年8月8日)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在第五届国际汉语教学讨论会开幕式上的致词(1996年8月8日)

韦钰

世界 - Chinese Teaching in the World, 1996, Issue 03, pp.6-7

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

4
法语国家学生常犯的汉语语法错误
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

法语国家学生常犯的汉语语法错误

朱匡侯

现代 - Modern Foreign Languages, 1995, Issue 02, pp.33-37

ISSN: 1003-6105

Truy cập trực tuyến

5
网上华文教育资源介绍
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

网上华文教育资源介绍

蔡虎昌

世界 - Chinese Teaching in the World, 2000, Issue 04, pp.110-112

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

6
汉语词典领域的新开拓
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语词典领域的新开拓

陆嘉琦

- Journal of Foreign Languages, 1996, Issue 03, pp.76-78

ISSN: 1004-5139

Truy cập trực tuyến

7
关于汉语言专业建设几个问题的思考
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

关于汉语言专业建设几个问题的思考

李更新

世界 - Chinese Teaching in the World, 1997, Issue 02, pp.62-67

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

8
汉语中介语的分阶段特征及教学对策
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语中介语的分阶段特征及教学对策

王珊

世界 - Chinese Teaching in the World, 1996, Issue 01, pp.72-76

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

9
对外汉语教学与对少数民族汉语教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学与对少数民族汉语教学

方晓华

新疆师范大报:哲社会科版 - Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences ), 1997, Issue 01, pp.74-80

ISSN: 1005-9245

Truy cập trực tuyến

10
中国对外汉语教学学会第六届学术讨论会论文目录
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

中国对外汉语教学学会第六届学术讨论会论文目录

世界 - Chinese Teaching in the World, 1998, Issue 03, pp.13-15

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

11
汉语熟语研究的新视角——《汉语熟语与中国人文世界》评介
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

汉语熟语研究的新视角——《汉语熟语与中国人文世界》评介

郭风岚

世界 - Chinese Teaching in the World, 1998, Issue 02, pp.104-106

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

12
日本人学习汉语发音难的症结与解决方法
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本人学习汉语发音难的症结与解决方法

金敬华

山东师范大报:人文社会科版 - Journal of Shandong Normal University(Social Science Edition), 1996, Issue 05, pp.100-102

ISSN: 1001-5973

Truy cập trực tuyến

13
对外汉语教学的文化学剖析
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学的文化学剖析

陈晓燕

育评论, 1995, Issue 05, pp.22-24

ISSN: 1004-1109

Truy cập trực tuyến

14
谈对外汉语教学中的字词教学
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

谈对外汉语教学中的字词教学

陈绂

北京师范大报:社会科版 - Journal of Beijing Normal University(Social Science Edition), 1996, Issue 06, pp.72-78

ISSN: 1002-0209

Truy cập trực tuyến

15
在对外汉语教学的定性、定位、定量问题座谈会上的发言
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

在对外汉语教学的定性、定位、定量问题座谈会上的发言

杨庆华

世界 - Chinese Teaching in the World, 1995, Issue 01, pp.6-8

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

16
多民族多语地区汉语教学问题
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

多民族多语地区汉语教学问题

邢欣

新疆师范大报:哲社会科版 - Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences ), 1996, Issue 02, pp.9-13

ISSN: 1005-9245

Truy cập trực tuyến

17
对少数民族汉语教学的性质和特点
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对少数民族汉语教学的性质和特点

方晓华

新疆师范大报:哲社会科版 - Journal of Xinjiang Normal University (Edition of Philosophy and Social Sciences ), 1996, Issue 02, pp.2-8

ISSN: 1005-9245

Truy cập trực tuyến

18
对外汉语教学的可喜成果——评《外国留学生学习汉语疑难例解》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

对外汉语教学的可喜成果——评《外国留学生学习汉语疑难例解》

杨捷

社会科辑刊 - Social Science Journal, 1997, Issue 06, pp.152-153

ISSN: 1001-6198

Truy cập trực tuyến

19
第二语言(汉语)教学的性质和任务
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

第二语言(汉语)教学的性质和任务

戴庆厦

民族育研究 - Journal of Research on Education for Ethnic Minorities, 1998, Issue 04, pp.13-19

ISSN: 1001-7178

Truy cập trực tuyến

20
评介《汉英双解词典》
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

评介《汉英双解词典》

林焘

世界 - Chinese Teaching in the World, 1997, Issue 04, pp.108-109

ISSN: 1002-5804

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1991  (13)
 2. 1991đến1994  (7)
 3. 1995đến1997  (17)
 4. 1998đến2006  (6)
 5. Sau 2006  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Tác giả 

 1. 方晓华  (2)
 2. 张亚军  (2)
 3. 杨庆华  (2)
 4. 吕必松  (2)
 5. 邢欣  (1)
 6. 贾甫田  (1)
 7. 金敬华  (1)
 8. 戴庆厦  (1)
 9. 董萃  (1)
 10. 陈绂  (1)
 11. 陆嘉琦  (1)
 12. 胡春惠  (1)
 13. 史海峰  (1)
 14. 朱开轩  (1)
 15. 徐枢  (1)
 16. 林焘  (1)
 17. 孙钧政  (1)
 18. 陈晓燕  (1)
 19. 康平  (1)
 20. 韦钰  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. 方晓华
 2. 张亚军
 3. 杨庆华
 4. 吕必松
 5. 邢欣

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...