skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Đồng vị phóng xạ xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Hóa học phóng xạ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi, Duy Cam

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59642

Truy cập trực tuyến

2
Hóa học phóng xạ
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hóa học phóng xạ

Bùi Duy Cam

Hà Nội : Đại học quốc gia Hà Nội , 2017 - (541.38 BU-C 2017) - ISBN9786046282969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu, Việt Hưng; Bùi, Duy Cam, người hướng dẫn; Đặng, Đức Nhận, người hướng dẫn

01050001651; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/39640

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nghiên cứu quá trình tích tụ Urani, Thori và một số đồng vị phóng xạ khác từ đất vào thực vật : Luận án TS. Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường: 62 85 02 05

Lưu Việt Hưng; Bùi Duy Cam người hướng dẫn; Đặng Đức Nhận

H. : ĐHKHTN , 2014 - (363.7396 LU-H 2014)

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Luận án, luận văn  (2)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...