skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Anna Maria Forsberg, The Story of War: Church and Propaganda in France and Sweden, 1610-1710

Ringmar, Erik

American Historical Review, 2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762 ; ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unus Mundus - As an Utopia and as a Reality

Rajšić, Ljiljana

FACTA UNIVERSITATIS - Series Philosophy, Sociology, Psychology and History, 2005, Issue 01, pp. 69-78 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0354-4648

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Force of Comparison: A New Perspective on Modern European History and the Contemporary World.(Book review)

Schnicke, Falko

H-Net: Humanities and Social Sciences Online, 2016 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1538-0661

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Themes in Modern European History 1890-1945.(Book Review)(Brief Article)

Journal of Economic Literature, Dec, 1993, Vol.31(4), p.2097 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0515

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Themes in Modern European History: 1780-1830

Drayton, Richard

History: The Journal of the Historical Association, Oct, 1996, Vol.81(264), p.685(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-2648

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Themes in Modern European History 1780-1830.(Book review)

Black, Jeremy

Journal of European Studies, Fall, 1995, Vol.25(3), p.314(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2441

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Myth of Absolutism: Change and Continuity in Early Modern European History

Moote, A. Lloyd

The Sixteenth Century Journal, Spring, 1994, Vol.25(1), p.213(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0361-0160

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antisemitism, everyday life, and the devastation of public morals in Nazi Germany.(Book Review)

Cary, Noel D.

Central European History, Fall, 2002, Vol.35(4), p.551-589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-9389

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1994  (1)
  2. 1994đến1994  (1)
  3. 1995đến1995  (1)
  4. 1996đến2002  (2)
  5. Sau 2002  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...