skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ausbruchsmanagement von Masern
Outbreak management of measles

Höhl, N. ; Siewerin, C. ; Feil, F.

Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheitsschutz, 2013, Vol.56(9), pp.1287-1292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1436-9990 ; E-ISSN: 1437-1588 ; DOI: 10.1007/s00103-013-1786-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MEANS OF ATTENDING SCHOOL IN SCHOOL DISTRICTS APPLIED ATTENDING SUPPORT SYSTEMS IN NAGANO CITY
長野市の通学支援制度適用小学校区における通学手段の実態

出田, 麻子 ; 寺内, 美紀子 ; Ideta, Asako ; Terauchi, Mikiko

日本建築学会技術報告集, 2017, Vol.23(55), pp.947-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1341-9463 ; DOI: 10.3130/aijt.23.947

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characteristics of Low Body Temperature in Secondary School Boys

Noi, Shingo ; Ozawa, Haruo ; Masaki, Takeo

International Journal of Sport and Health Science, 2003, Vol.1(1), pp.182-187 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1348-1509 ; DOI: 10.5432/ijshs.1.182

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

초$\cdot$중$\cdot$고 학생의 아침식사와 관련된 요인들에 대한 탐색적 연구

이보숙 ; 양일선 ; Yi, Bo-Sook ; Yang, Il-Sun

대한지역사회영양학회지 = Korean journal of community nutrition, 2006, Vol.11(1), pp.25-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-0983

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

 1. Japanese  (2)
 2. English  (2)
 3. German  (1)
 4. Korean  (1)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Feil, F.
 2. Nippon Sport Science University
 3. Terauchi, Mikiko
 4. Komaba Secondary School Attached to Tsukuba University
 5. 寺内 美紀子

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...