skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidisciplinariedad frente a los retos

Anonymous

Revista Universidad EAFIT, 2018, pp.104-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In this month's Bulletin

Anonymous

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Sep 2018, p.589 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.18.000918

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Anonymous

Sociedad y Economía, 2018, pp.6-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16576357

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PUBLIC INNOVATION FOR GOOD GOVERNANCE

Anonymous

Journal of International Affairs, Spring/Summer 2013, Vol.66(2), pp.151-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022197X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.◦ 144

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jul-Sep 2017, pp.219-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923 ; DOI: 10.1016/j.estger.2017.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTA DEL EDITOR IN CHIEF

Anonymous

Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, Sep-Dec 2018, pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19887116

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Anonymous

Sociedad y Economía, 2019, pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16576357

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 146

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jan-Mar 2018, Vol.34(146), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unión Editorial participa nuevamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Anonymous

Procesos de Mercado, Autumn 2018, Vol.15(2), pp.552-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 148

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jul-Sep 2018, Vol.34(148), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Donaldson buys Partmo's filter business in Colombia

Anonymous ; Anonymous

Filtration Industry Analyst, Sep 2016, p.16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13656937 ; E-ISSN: 18736440 ; DOI: 10.1016/S1365-6937(16)30222-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La nueva página web de Unión Editorial ya está online

Anonymous

Procesos de Mercado, Autumn 2018, p.551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unión Editorial en las Ferias del Libro de Bogotá y Buenos Aires

Anonymous

Procesos de Mercado, Spring 2018, Vol.15(1), p.565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resumenes

Anonymous

Latino Studies, Autumn 2013, Vol.11(3), pp.455-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14763435 ; E-ISSN: 14763443 ; DOI: 10.1057/lst.2013.26

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Con imágenes satelitales: Analizan asentamientos urbanos informales en Latinoámerica

Anonymous

Revista Universidad EAFIT, 2018, pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Colombia, Latvia start accession process

Anonymous

Organisation for Economic Cooperation and Development. The OECD Observer, Third Quarter 2013, p.50 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00297054 ; E-ISSN: 15615529

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 147

Anonymous

Estudios Gerenciales, Apr-Jun 2018, pp.125-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Best TPO from a Developing Country - Proexport Colombia

Anonymous

International Trade Forum, 2014, p.31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00208957 ; E-ISSN: 15645304

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Zika remains "significant public health challenge".(Public health round-up)(Brief article)

Anonymous;

Bulletin of the World Health Organization, 2017, Vol.95(1), p.4(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-9686 ; DOI: 10.2471/BLT.17.010117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gun violence in Colombia

Anonymous

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Nov 2019, pp.733-734 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.19.021119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 53  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1998  (5)
 2. 1998đến2004  (9)
 3. 2005đến2009  (6)
 4. 2010đến2016  (9)
 5. Sau 2016  (24)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (47)
 2. Tin tức  (3)
 3. Bình xét khoa học  (3)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (37)
 2. Spanish  (17)
 3. Portuguese  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Anonymous
 2. National Library of Medicine
 3. Calderon, Ania
 4. Journal of Economic Studies
 5. Fajardo, Sergio

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...