skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 319.129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Bernath, Michael T.

The Journal of the Civil War Era, 2012, Vol.2(1), pp.4-4 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2159-9807 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1353/cwe.2012.0009

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

The American Historical Review, Feb 1993, Vol.98(1), p.119 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Feb 1994, Vol.28(1), p.314 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uses and abuses of class: Left nationalism and the denial of working class multiculture

Valluvan, Sivamohan

The Sociological Review, January 2019, Vol.67(1), pp.36-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-0261 ; E-ISSN: 1467-954X ; DOI: 10.1177/0038026118820295

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism, personality, and decision-making: Evidence from an SJT for military multi-national teaming scenarios

Matthews, Gerald ; Reinerman-Jones, Lauren E. ; Burke, C. Shawn ; Teo, Grace W.L. ; Scribner, David R.

Personality and Individual Differences, 1 June 2018, Vol.127, pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0191-8869 ; DOI: 10.1016/j.paid.2018.01.045

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alt-Right with the Hindu-right: long-distance nationalism and the perfection of Hindutva

Thobani, Sitara

Ethnic and Racial Studies, 04 May 2018, p.1-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2018.1468567

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Homegrown foreigners: how Christian nationalism and nativist attitudes impact Muslim civil liberties

Dahab, Ramsey ; Omori, Marisa

Ethnic and Racial Studies, 04 August 2018, p.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2018.1506142

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Between nationalism and civilizationism: the European populist moment in comparative perspective

Brubaker, Rogers

Ethnic and Racial Studies, 21 June 2017, Vol.40(8), p.1191-1226 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2017.1294700

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Authoritarianism and National Identity: Examining the Longitudinal Effects of SDO and RWA on Nationalism and Patriotism

Osborne, Danny ; Milojev, Petar ; Sibley, Chris G

Personality and Social Psychology Bulletin, August 2017, Vol.43(8), pp.1086-1099 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0146-1672 ; E-ISSN: 1552-7433 ; DOI: 10.1177/0146167217704196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“The world’s best minority”: Parsis and Hindutva’s ethnic nationalism in India

Buck, Jesse

Ethnic and Racial Studies, 08 December 2017, Vol.40(15), p.2806-2822 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2016.1259492

Toàn văn không sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: A Benefit or a Threat to Ukraine?

Fomin, Anatolii

Russian Politics & Law, 01 May 1999, Vol.37(3), p.37-57 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1061-1940 ; E-ISSN: 1558-0962 ; DOI: 10.2753/RUP1061-1940370337

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Smith, Anthony D. ; Calhoun, Craig

The British Journal of Sociology, 09/1998, Vol.49(3), p.499 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/591398

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Innis, H. A.

The American Economic Review, 1 March 1935, Vol.25(1), pp.136-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028282

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

King, James C.

American Journal of Sociology, 01 May 1934, Vol.39(6), pp.818-826 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/216623

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism. (Nationalism in Central and Eastern Europe)

Michnik, Adam

Social Research, Wntr, 1991, Vol.58(4), p.757(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0037-783X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Shafer, Boyd C. ; Minogue, K. R.

The American Historical Review, 04/1968, Vol.73(4), p.1095 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1847392

Toàn văn sẵn có

17
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Monas, Sidney ; Kramer, Lloyd

The History Teacher, 11/1999, Vol.33(1), p.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/495020

Toàn văn sẵn có

18
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Spencer, Thomas T. ; Hutchinson, John ; Smith, Anthony D.

The History Teacher, 11/1996, Vol.30(1), p.107 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182745 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/494228

Toàn văn sẵn có

19
Nationalism
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Hann, Chris ; Calhoun, Craig

The Journal of the Royal Anthropological Institute, 12/1998, Vol.4(4), p.808 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13590987 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3034846

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism

Lowrie, S. Gale

The International Journal of Ethics, 01 October 1930, Vol.41(1), pp.35-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1526422X ; DOI: 10.1086/intejethi.41.1.2377943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 319.129  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (149.194)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (8.151)
 2. 1960đến1974  (12.552)
 3. 1975đến1989  (22.463)
 4. 1990đến2005  (112.715)
 5. Sau 2005  (162.522)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (287.053)
 2. Spanish  (3.641)
 3. French  (3.061)
 4. German  (1.627)
 5. Portuguese  (1.202)
 6. Chinese  (437)
 7. Italian  (342)
 8. Turkish  (242)
 9. Hebrew  (234)
 10. Czech  (197)
 11. Japanese  (156)
 12. Afrikaans  (148)
 13. Russian  (140)
 14. Polish  (125)
 15. Romanian  (121)
 16. Croatian  (71)
 17. Arabic  (71)
 18. Dutch  (68)
 19. Korean  (62)
 20. Lithuanian  (51)
 21. Norwegian  (31)
 22. Danish  (29)
 23. Bokmål, Norwegian  (28)
 24. Slovak  (15)
 25. Hungarian  (13)
 26. Malay  (12)
 27. Ukrainian  (11)
 28. Serbo-Croatian  (9)
 29. Persian  (9)
 30. Finnish  (7)
 31. Greek  (7)
 32. Icelandic  (5)
 33. Albanian  (3)
 34. Thai  (3)
 35. Malayalam  (2)
 36. Vietnamese  (1)
 37. Hindi  (1)
 38. Macedonian  (1)
 39. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Kuzio, Taras
 2. Brubaker, Rogers
 3. Conversi, Daniele
 4. Chatterjee, Partha
 5. Leerssen, Joep

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...