skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Hebrew xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE ROLE OF SIMULATION IN SURGICAL TRAINING--A NEW ERA

Rofe, Guy ; Lissak, Arie ; Brandes-Klein, Orly ; Segev, Eran ; Paz, Moran ; Hod, Yael ; Barzilai, Menashe ; Auslender, Ron ; Shapira, Chen ; Kaufman, Yuval

Harefuah, June 2015, Vol.154(6), pp.398-403 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 26281087 Version:1

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual colonoscopy in real life--is it that good?

Eliakim, Rami ; Arber, Nadir ; Halak, Aaron ; Scapa, Eitan ; Niv, Yaron

Harefuah, November 2003, Vol.142(11), pp.744-6, 807 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0017-7768 ; PMID: 14631904 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Niv, Yaron
  2. Arber, Nadir
  3. Brandes-Klein, O.
  4. Rofe, G.
  5. Shapira, Chen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...