skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 2.330.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Metals and society : an introduction to economic geology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals and society : an introduction to economic geology

Arndt N. T.; Ganino Clément

Berlin ; New York : Springer, c2012. - (TN263 .A76 2012) - ISBN9783642229954;ISBN9783642229961 (electronic bk.);ISBN3642229964 (electronic bk.)

Truy cập trực tuyến

2
Metals handbook . Volume 13, Corrosion
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metals handbook . Volume 13, Corrosion

ASM Handbook Committee.; ASM International. Handbook Committee.

Metals Park, Ohio : American Society for Metals, c1987 - ISBN0871700077

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

NKK technical review

ISSN0915-0544

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Iron and Steel Research International

ISSN1006-706X

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of materials processing technology

ISSN0924-0136

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of refractory metals & hard materials

ISSN0958-0611

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

轻合金加工技术/#/輕合金加工技術

ISSN1007-7235

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineralogical Record

ISSN0026-4628

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platt's metals week

ISSN1076-3937

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Platinum metals review

ISSN0032-1400

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

日本セラミックス協会学術論文誌

ISSN0914-5400

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clays and Clay Minerals

ISSN0009-8604

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australian journal of mining : AJM

ISSN1037-0552

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Journal of Steel Structures

ISSN1598-2351

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geology of Ore Deposits

ISSN1075-7015

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Forschung im Ingenieurwesen

ISSN0015-7899

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Phase Equilibria and Diffusion

ISSN1547-7037

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aluminium international today

ISSN1475-455X

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of pressure vessels and piping

ISSN0308-0161

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China

ISSN1003-6326

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 2.330.279  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (221.567)
 2. Trong mục lục thư viện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (71.068)
 2. 1956đến1970  (76.960)
 3. 1971đến1985  (358.420)
 4. 1986đến2001  (473.505)
 5. Sau 2001  (1.328.236)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.960.801)
 2. Chinese  (287.345)
 3. French  (263.927)
 4. German  (227.736)
 5. Japanese  (67.095)
 6. Korean  (66.951)
 7. Russian  (51.733)
 8. Spanish  (34.998)
 9. Portuguese  (21.004)
 10. Italian  (10.696)
 11. Norwegian  (10.211)
 12. Finnish  (9.185)
 13. Dutch  (6.694)
 14. Polish  (4.777)
 15. Danish  (4.633)
 16. Romanian  (3.694)
 17. Ukrainian  (2.919)
 18. Czech  (2.376)
 19. Turkish  (1.234)
 20. Hungarian  (1.052)
 21. Hebrew  (264)
 22. Arabic  (259)
 23. Greek  (249)
 24. Persian  (123)
 25. Icelandic  (72)
 26. Lithuanian  (55)
 27. Slovak  (23)
 28. Slovenian  (14)
 29. Thai  (4)
 30. Serbo-Croatian  (4)
 31. Basque  (2)
 32. Macedonian  (1)
 33. Maori  (1)
 34. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. T - Technology .  (306)
 2. Q - Science.  (100)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Y.
 2. Liu, Y.
 3. Zhang, Yong
 4. Li, Jun
 5. Zeng, Guangming

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...