skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119.114.136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pharmacy today

ISSN0968-042X

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analytical chemistry

ISSN0003-2700

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Russian Journal of Applied Chemistry

ISSN1070-4272

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Doklady Chemistry

ISSN0012-5008

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual Reports on the Progress of Chemistry

ISSN0365-6217

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nuclear law bulletin

ISSN0304-341X

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

无机材料学报/#/無機材料學報

ISSN1000-324X

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grasas y aceites

ISSN0017-3495

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climatological Data

ISSN0009-8949

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

American Journal of Clinical Pathology

ISSN0002-9173

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issues in Science & Technology

ISSN0748-5492

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nucleic Acids Symposium Series

ISSN0261-3166

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Laboratory Medicine

ISSN0007-5027

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ACS Medicinal Chemistry Letters

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Theoretical and Experimental Chemistry

ISSN0040-5760

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Sol-Gel Science and Technology

ISSN0928-0707

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Silicon

ISSN1876-990X

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosensors & bioelectronics

ISSN0956-5663

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of the Chemical Society, Faraday Transactions I

ISSN0300-9599

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Annual reports on analytical atomic spectroscopy

ISSN0306-1353

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 119.114.136  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1.445.072)
 2. Trong mục lục thư viện (570)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1956  (6.644.270)
 2. 1956đến1970  (4.341.258)
 3. 1971đến1985  (16.426.329)
 4. 1986đến2001  (25.790.251)
 5. Sau 2001  (64.168.666)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89.598.437)
 2. German  (24.390.206)
 3. Chinese  (17.037.766)
 4. French  (14.661.964)
 5. Korean  (3.783.406)
 6. Japanese  (2.976.140)
 7. Spanish  (2.305.874)
 8. Russian  (1.783.836)
 9. Portuguese  (863.061)
 10. Italian  (794.053)
 11. Swedish  (420.474)
 12. Finnish  (376.925)
 13. Danish  (370.088)
 14. Norwegian  (301.612)
 15. Dutch  (299.056)
 16. Polish  (178.068)
 17. Czech  (106.012)
 18. Ukrainian  (95.475)
 19. Romanian  (88.863)
 20. Turkish  (72.132)
 21. Hungarian  (59.862)
 22. Greek  (52.353)
 23. Hebrew  (23.622)
 24. Arabic  (10.127)
 25. Icelandic  (3.635)
 26. Lithuanian  (786)
 27. Vietnamese  (516)
 28. Persian  (332)
 29. Bokmål, Norwegian  (136)
 30. Serbo-Croatian  (109)
 31. Croatian  (85)
 32. Slovak  (46)
 33. Tagalog  (11)
 34. Thai  (3)
 35. Macedonian  (1)
 36. Basque  (1)
 37. Georgian  (1)
 38. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, Yan
 2. Xu, Jun
 3. Roisnel, Thierry
 4. Carle, Reinhold
 5. Vanthuyne, Nicolas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...