skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 16.928  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Intangible resources and technology adoption in manufacturing firms

Gómez, Jaime ; Vargas, Pilar

Research Policy, November 2012, Vol.41(9), pp.1607-1619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7333 ; E-ISSN: 1873-7625 ; DOI: 10.1016/j.respol.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An international comparison of technology adoption

Im, Il ; Hong, Seongtae ; Kang, Myung Soo

Information & Management, 2011, Vol.48(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206 ; E-ISSN: 1872-7530 ; DOI: 10.1016/j.im.2010.09.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Environmental Justice and Green‐Technology Adoption

Ong, Paul

Journal of Policy Analysis and Management, June 2012, Vol.31(3), pp.578-897 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0276-8739 ; E-ISSN: 1520-6688 ; DOI: 10.1002/pam.21631

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Development and validation of the technology adoption propensity (TAP) index

Ratchford, Mark ; Barnhart, Michelle

Journal of Business Research, August 2012, Vol.65(8), pp.1209-1215 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.07.001

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Strategic rigidity and foresight for technology adoption among electric utilities

Shah, Arsalan Nisar ; Palacios, Miguel ; Ruiz, Felipe

Energy Policy, Dec, 2013, Vol.63, p.1233-1239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the technology adoption: Technology readiness effects on post-adoption behavior

Son, Minhee ; Han, Kyesook

Journal of Business Research, 2011, Vol.64(11), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2011.06.019

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Selection and comparative advantage in technology adoption

Suri, Tavneet

Econometrica : journal of the Econometric Society, an internat. society for the advancement of economic theory in its relation to statistics and mathematics, 2011, Vol.79(1), pp. 159-209 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-9682

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

E-commerce technology adoption: A Malaysian grocery SME retail sector study

Kurnia, Sherah ; Choudrie, Jyoti ; Mahbubur, Rahim Md ; Alzougool, Basil

Journal of Business Research, September 2015, Vol.68(9), pp.1906-1918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0148-2963 ; E-ISSN: 1873-7978 ; DOI: 10.1016/j.jbusres.2014.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Scenarios of technology adoption towards low-carbon cities

Mohareb, Eugene A. ; Kennedy, Christopher A.

Energy Policy, March, 2014, Vol.66, p.685-693 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk preferences, technology adoption and insurance uptake: A framed experiment

Brick, Kerri ; Visser, Martine

Journal of Economic Behavior & Organization, 2015, Vol.118, p.383(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimizing systematic technology adoption with heterogeneous agents

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 February 2017, Vol.257(1), pp.287-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2016.07.007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The roles of risk and ambiguity in technology adoption

Barham, Bradford L. ; Chavas, Jean - Paul ; Fitz, Dylan ; Salas, Vanessa Rios ; Schechter, Laura

Journal of Economic Behavior & Organization, Jan, 2014, Vol.97, p.204(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-2681

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Renewable energy adoption in an ageing population: Heterogeneity in preferences for micro-generation technology adoption

Willis, Ken ; Scarpa, Riccardo ; Gilroy, Rose ; Hamza, Neveen

Energy Policy, 2011, Vol.39(10), pp.6021-6029 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4215 ; E-ISSN: 1873-6777 ; DOI: 10.1016/j.enpol.2011.06.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Government efficiency and international technology adoption: The spread of electronic ticketing among airlines

Roberto Martin N Galang

Journal of International Business Studies, 2012, Vol.43(7), p.631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2506 ; E-ISSN: 1478-6990 ; DOI: 10.1057/jibs.2012.20

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Technology adoption with limited foresight and uncertain technological learning

Chen, Huayi ; Ma, Tieju

European Journal of Operational Research, 16 November 2014, Vol.239(1), pp.266-275 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0377-2217 ; E-ISSN: 1872-6860 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.03.031

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Faculty and Organizational Characteristics Associated With Informatics/Health Information Technology Adoption in DNP Programs

Fulton, Cathy R ; Meek, Julie A ; Walker, Patricia Hinton

Journal of Professional Nursing, July 2014, Vol.30(4), pp.292-299 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 8755-7223 ; E-ISSN: 1532-8481 ; DOI: 10.1016/j.profnurs.2014.01.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information technology adoption and continuance a longitudinal study of individuals’ behavioral intentions

Sun, Yuan; Jeyaraj, Anand

Information & management : the internat. journal of management processes and systems ; journal of IFIP Users Group, 2013, Vol.50(7), pp. 457-465 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0378-7206

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 16.928  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (10.618)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1990  (39)
 2. 1990đến1996  (334)
 3. 1997đến2003  (957)
 4. 2004đến2011  (5.147)
 5. Sau 2011  (10.383)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (16.658)
 2. Spanish  (125)
 3. Portuguese  (96)
 4. German  (29)
 5. French  (13)
 6. Japanese  (9)
 7. Chinese  (5)
 8. Norwegian  (2)
 9. Russian  (1)
 10. Ukrainian  (1)
 11. Greek  (1)
 12. Turkish  (1)
 13. Lithuanian  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Venkatesh, Viswanath
 2. Oliveira, Tiago
 3. Bond, Josh
 4. Zilberman, David
 5. Wang, Ange

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...