skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Tác giả/ người sáng tác: Organisation For Economic Co-Operation And Development xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights

Organisation For Economic Co-Operation And Development

ISBN-13: 9789264168008 ; DOI: 10.1787/9789264168008-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
OECD Principles of Corporate Governance 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Principles of Corporate Governance 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264015975 ; ISBN: 9264015973 ; E-ISBN: 9789264015999 ; E-ISBN: 926401599X ; DOI: 10.1787/9789264015999-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Size and Sectoral Distribution of SOEs in OECD and Partner Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264215603 ; ISBN: 9264215603 ; E-ISBN: 9789264215610 ; E-ISBN: 9264215611 ; DOI: 10.1787/9789264215610-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance in Turkey: A Pilot Study

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264028630 ; ISBN: 9264028633 ; E-ISBN: 9789264028647 ; E-ISBN: 9264028641 ; DOI: 10.1787/9789264028647-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reform Priorities in Asia: Taking Corporate Governance to a Higher Level

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance

Series E-ISSN: 2077-6535 ; ISBN: 9789264204409 ; ISBN: 9264204407 ; E-ISBN: 9789264204416 ; E-ISBN: 9264204415 ; DOI: 10.1787/9789264204416-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Corporate Governance: A Survey of OECD Countries
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance: A Survey of OECD Countries

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264106055 ; ISBN: 9264106057 ; E-ISBN: 9789264106079 ; E-ISBN: 9264106073 ; DOI: 10.1787/9789264106079-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
OECD Investment Policy Reviews: Costa Rica 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Costa Rica 2013

OECD Publishing;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264203679 ; ISBN: 9264203672 ; E-ISBN: 9789264203952 ; E-ISBN: 9264203958 ; DOI: 10.1787/9789264203952-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corporate Governance of State-Owned Enterprises: Change and Reform in OECD Countries since 2005

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264119512 ; ISBN: 9264119515 ; E-ISBN: 9789264119529 ; E-ISBN: 9264119523 ; DOI: 10.1787/9789264119529-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
OECD Investment Policy Reviews: Malaysia 2013
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Malaysia 2013

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264194571 ; ISBN: 9264194576 ; E-ISBN: 9789264194588 ; E-ISBN: 9264194584 ; DOI: 10.1787/9789264194588-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Enforcement of Corporate Governance in Asia: The Unfinished Agenda
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enforcement of Corporate Governance in Asia: The Unfinished Agenda

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Corporate Governance in Emerging Markets

Series E-ISSN: 1997-7948 ; ISBN: 9789264035508 ; ISBN: 9264035508 ; E-ISBN: 9789264035607 ; E-ISBN: 9264035605 ; DOI: 10.1787/9789264035607-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

OECD Investment Policy Reviews: Philippines 2016

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

OECD Investment Policy Reviews

ISBN: 9789264254503 ; ISBN: 9264254501 ; E-ISBN: 9789264254510 ; E-ISBN: 926425451X ; DOI: 10.1787/9789264254510-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Education in Latvia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Latvia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250611 ; ISBN: 9264250611 ; E-ISBN: 9789264250628 ; E-ISBN: 9789264257269 ; E-ISBN: 926425062X ; E-ISBN: 9264257268 ; DOI: 10.1787/9789264250628-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Improving Lower Secondary Schools in Norway 2011

Organisation For Economic Cooperation And Development, Paris (France).;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264114562 ; ISBN: 9264114564 ; E-ISBN: 9789264114579 ; E-ISBN: 9264114572 ; DOI: 10.1787/9789264114579-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Netherlands 2016: Foundations for the Future
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Netherlands 2016: Foundations for the Future

Organisation For Economic Cooperation And Development (Oecd) (France);; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264257610 ; ISBN: 9264257616 ; E-ISBN: 9789264257658 ; E-ISBN: 9789264258143 ; E-ISBN: 9264257659 ; E-ISBN: 9264258140 ; DOI: 10.1787/9789264257658-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Reviews of National Policies for Education: Chile 2004
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews of National Policies for Education: Chile 2004

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

Series E-ISSN: 1990-0198 ; ISBN: 9789264106338 ; ISBN: 9264106332 ; E-ISBN: 9789264106352 ; E-ISBN: 9264106359 ; DOI: 10.1787/9789264106352-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Access Pricing in Telecommunications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Access Pricing in Telecommunications

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264105928 ; ISBN: 9264105921 ; E-ISBN: 9789264105942 ; E-ISBN: 9264105948 ; DOI: 10.1787/9789264105942-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ageing and Employment Policies/Vieillissement et politiques de l'emploi: Ireland 2006

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Ageing and Employment Policies

Series E-ISSN: 1990-1011 ; ISBN: 9789264036222 ; ISBN: 9264036229 ; E-ISBN: 9789264036239 ; E-ISBN: 9264036237 ; DOI: 10.1787/9789264036239-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Industry Self Regulation: ROLE AND USE IN SUPPORTING CONSUMER INTERESTS

Anonymous

OECD Digital Economy Papers, Mar 1, 2015, Issue 247, pp.1-2,5-64

DOI: 0009715815; 10.1787/5js4k1fjqkwh-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Education in Colombia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Education in Colombia

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

Reviews of National Policies for Education

ISBN: 9789264250598 ; ISBN: 926425059X ; E-ISBN: 9789264250604 ; E-ISBN: 9789264255548 ; E-ISBN: 9264250603 ; E-ISBN: 9264255540 ; DOI: 10.1787/9789264250604-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies

Organisation For Economic Co-Operation And Development;; OECD (Corporate Author)

ISBN: 9789264012561 ; ISBN: 9264012567 ; E-ISBN: 9789264012578 ; E-ISBN: 9264012575 ; DOI: 10.1787/9789264012578-en

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (6)
 2. 2006đến2010  (3)
 3. 2011đến2012  (3)
 4. 2013đến2015  (6)
 5. Sau 2015  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Oecd
 2. Organisation for Economic Co-Operation and Development
 3. 経済協力開発機構
 4. OECD Publishing
 5. Ocde, OECD /

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...