skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Menjívar, Cecilia xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Introduction: Public Religion and Immigration Across National Contexts

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, July 2006, Vol.49(11), pp.1447-1454 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/0002764206288456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Intersection of Work and Gender: Central American Immigrant Women and Employment in California

Menjívar, Cecilia

American Behavioral Scientist, January 1999, Vol.42(4), pp.601-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7642 ; E-ISSN: 1552-3381 ; DOI: 10.1177/00027649921954381

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Making Immigrants into Criminals: Legal Processes of Criminalization in the Post-IIRIRA Era

Abrego, Leisy ; Coleman, Mat ; Martínez, Daniel E ; Menjívar, Cecilia ; Slack, Jeremy

Journal on Migration and Human Security, September 2017, Vol.5(3), pp.694-715 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2331-5024 ; E-ISSN: 2330-2488 ; DOI: 10.1177/233150241700500308

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Educational Hopes, Documented Dreams: Guatemalan and Salvadoran Immigrants' Legality and Educational Prospects

Menjívar, Cecilia

The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, November 2008, Vol.620(1), pp.177-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-7162 ; E-ISSN: 1552-3349 ; DOI: 10.1177/0002716208323020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

letters

Green, Harry

Contexts, July 2004, Vol.3(3), pp.4-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1536-5042

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Women and Domestic Violence: Common Experiences in Different Countries

Menjívar, Cecilia ; Salcido, Olivia

Gender & Society, December 2002, Vol.16(6), pp.898-920 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/089124302237894

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (1)
 2. 2002đến2003  (1)
 3. 2004đến2005  (1)
 4. 2006đến2008  (2)
 5. Sau 2008  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Menjívar, Cecilia
 2. Menjivar, Cecilia
 3. Menjivar, C
 4. Cecilia Menjívar
 5. Menjívar, C.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...