skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.084  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Public Diplomacy der deutschen Auslandsvertretungen weltweit

ISBN3-531-16959-9;ISBN3-531-92263-7

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State-owned MNCs and host country expropriation risk: The role of home state soft power and economic gunboat diplomacy

Duanmu, Jing-Lin

Journal of International Business Studies, Oct/Nov 2014, Vol.45(8), pp.1044-1060 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00472506 ; DOI: 10.1057/jibs.2014.16

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDiN Quarterly – Trends in Public Diplomacy: October, November and December 2010

Naomi Leight ; Taleen Ananian ; Marissa Cruz-Enriquez ; Katherina Jawaharlal

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Science Diplomacy: Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy: Strategische Kommunikation in der Auswärtigen Wissenschaftspolitik

Fähnrich, Birte

ISBN: 978-3-658-02904-3 ; E-ISBN: 978-3-658-02905-0 ; DOI: 10.1007/978-3-658-02905-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy 2.0. Die Strategie des Auswärtigen Amtes in sozialen Netzwerken
Public Diplomacy 2.0: The German Foreign Office’s Strategy in Social Media

Gündogan, Sultan

Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 2015, Vol.8(4), pp.551-571 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-2188 ; E-ISSN: 1866-2196 ; DOI: 10.1007/s12399-015-0530-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A city shaped by diplomacy

Van gameren, Dirk ; Tola, Anteneh tesfaye

ABE Journal, 26 January 2018

E-ISSN: 2275-6639 ; DOI: 10.4000/abe.4038

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

STRATEGIC AND ECONOMIC MODALITY OF ENVIRONMENTAL DIPLOMACY

А. Bokhan

Vìsnik. Kiïvsʹkogo Nacìonalʹnogo Unìversitetu ìmenì Tarasa Ševčenka. Ekonomìka, 01 January 2018, Vol.1(196), pp.6-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-2667 ; E-ISSN: 2079-908X ; DOI: 10.17721/1728-2667.2018/196-1/1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neue deutsche Diplomatie?
New German Diplomacy?

Ischinger, Wolfgang ; Bunde, Tobias

Zeitschrift für Außen- und Sicherheitspolitik, 2015, Vol.8(Supplement 1), pp.313-333 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-2188 ; E-ISSN: 1866-2196 ; DOI: 10.1007/s12399-014-0462-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTILATERAL DIPLOMACY AND INTERNATIONAL REGIMES

Benea Ciprian-Beniamin

Annals of the University of Oradea: Economic Science, 01 December 2014, Vol.24(2), pp.41-49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1222-569X ; E-ISSN: 1582-5450

Toàn văn sẵn có

11
Science Diplomacy
Science Diplomacy
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science Diplomacy

ISBN3-658-02904-8;ISBN3-658-02905-6

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public diplomacy: Seven lessons for its future from its past

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2010, Vol.6(1), p.11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2010.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global health diplomacy for obesity prevention: Lessons from tobacco control

Chantal Blouin ; Laurette Dubé

Journal of Public Health Policy, 2010, Vol.31(2), p.244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0197-5897 ; E-ISSN: 1745-655X ; DOI: 10.1057/jphp.2010.4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-state public diplomacy in Africa: The case of the Scottish government’s engagement with Malawi

Colin Alexander

Place Branding and Public Diplomacy, 2013, Vol.10(1), p.70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2013.29

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

International relations between war and revolution: Wilsonian diplomacy and the making of the Treaty of Versailles

Alexander Anievas

International Politics, 2014, Vol.51(5), p.619 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1384-5748 ; E-ISSN: 1740-3898 ; DOI: 10.1057/ip.2014.26

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mission and/or conversion: strategies of Byzantine diplomacy

Marius Telea

International Journal of Orthodox Theology, 01 October 2015, Vol.6(3), pp.81-105

ISSN: 2190-0582 ; E-ISSN: 2190-0582

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israelische Public Diplomacy und ihre Wahrnehmung durch deutsche Journalisten

Florian Fleischer ; Katharina Füser ; Johanna Isermeyer

Global Media Journal : German Edition, 01 July 2014, Vol.4(1)

ISSN: 2196-4807 ; E-ISSN: 2196-4807

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Treaties of Messina 1190–1191: Crusading Diplomacy of Richard I

Jan Malý

Prague Papers on the History of International Relations, 01 June 2017, Issue 1, pp.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1803-7356 ; E-ISSN: 2336-7105

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two Treaties of Messina 1190–1191: Crusading Diplomacy of Richard I

Malý, Jan

Prague Papers on the History of International Relations, 2017, Issue 1, pp.23-37 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 18037356 ; E-ISSN: 23367105

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A symbiotic relationship: Norwegian diplomacy and Norwegian journalism on war and peace in Guatemala

Roy Krøvel

Conflict & Communication Online, 01 April 2011, Vol.10(1), pp.1-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1618-0747

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.084  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (476)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (60)
 2. 1964đến1976  (47)
 3. 1977đến1989  (63)
 4. 1990đến2003  (116)
 5. Sau 2003  (797)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (674)
 2. French  (34)
 3. Italian  (23)
 4. Turkish  (4)
 5. Spanish  (4)
 6. Russian  (3)
 7. Portuguese  (3)
 8. Polish  (1)
 9. Swedish  (1)
 10. Slovenian  (1)
 11. Romanian  (1)
 12. Czech  (1)
 13. Chinese  (1)
 14. Dutch  (1)
 15. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hildebrand, Klaus
 2. Berghahn, Volker R.
 3. Mitchell, Allan
 4. Ostrowski, Daniel
 5. Anholt, Simon

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...