skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.790  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: H - Social sciences. xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politiker-Compliance als Zielgröße des Lobbying: Konzeptualisierung, Messung und Determinanten

Eckardt, Sabine

ISBN: 9783834931702 ; ISBN: 3834931705 ; E-ISBN: 9783834962416 ; E-ISBN: 3834962414 ; DOI: 10.1007/978-3-8349-6241-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Business Lobbying and Trade Governance: The Case of EU-China Relations

Eckhardt, Jappe

ISBN: 978-1-349-55530-7 ; E-ISBN: 978-1-137-32544-0 ; DOI: 10.1057/9781137325440

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Interests - How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade

Woll, Cornelia

ISBN: 9780801446092 ; E-ISBN: 9781501711497 ; E-ISBN: 1501711490

Toàn văn sẵn có

4
Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Hitler industrial associations between democracy and dictatorship

Bera, Matt

ISBN: 9781785330650 ; E-ISBN: 9781785330667

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Hardball Lobbying for Nonprofits : Real Advocacy for Nonprofits in the New Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hardball Lobbying for Nonprofits : Real Advocacy for Nonprofits in the New Century

Hessenius, Barry

E-ISBN: 9780230604834 E-ISBN: 0230604838 DOI: 10.1057/9780230604834 ISBN: 9781403982025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Foreign informational lobbying can enhance tourism : evidence from the Caribbean

Gawande, Kishore ; Maloney, William ; Montes Rojas, Gabriel V.

Policy Research Working Papers

DOI: 10.1596/1813-9450-4834

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Firm Interests: How Governments Shape Business Lobbying on Global Trade

Woll, Cornelia

E-ISBN: 9781501711497 ; DOI: 10.7591/9781501711497

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Oil and gas lobby investigation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oil and gas lobby investigation

United States, Congress

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Endogenous Public Policy and Contests
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Endogenous Public Policy and Contests

Epstein, Gil S. ; Nitzan, Shmuel

ISBN: 978-3-540-72242-7 ; E-ISBN: 978-3-540-74818-2 ; DOI: 10.1007/978-3-540-74818-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovationslobbying eine Analyse am Beispiel der Elektromobilität

Langer, Regina

ISBN: 9783658040505 ; ISBN: 3658040505 ; ISBN: 9783658040512

Toàn văn sẵn có

11
Administrative Monopoly in China : Causes, Behaviors, and Termination
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Administrative Monopoly in China : Causes, Behaviors, and Termination

Sheng, Hong ; Zhao, Nong ; Yang, Junfeng

ISBN: 9789814611060 ; E-ISBN: 9789814611077 ; E-ISBN: 9789814611084 ; DOI: 10.1142/9187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
The Political Economy of Trade Policy : Theory, Evidence and Applications
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Economy of Trade Policy : Theory, Evidence and Applications

Mitra, Devashish

ISBN: 9789814569149 ; E-ISBN: 9789814569156 ; E-ISBN: 9789814569163 ; DOI: 10.1142/8989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Civil Society Networks in China and Vietnam : Informal Pathbreakers in Health and the Environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civil Society Networks in China and Vietnam : Informal Pathbreakers in Health and the Environment

Wells-Dang, Andrew

E-ISBN: 9780230380219 E-ISBN: 0230380212 DOI: 10.1057/9780230380219 ISBN: 9780230380202

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Gender Expertise in Public Policy : Towards a Theory of Policy Success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender Expertise in Public Policy : Towards a Theory of Policy Success

Hoard, Season

E-ISBN: 9781137365170 E-ISBN: 113736517X DOI: 10.1057/9781137365170 E-ISBN: 9781137365170 ISBN: 9781137365163

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Global Activism in Food Politics : Power Shift
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global Activism in Food Politics : Power Shift

Mann, Alana

E-ISBN: 9781137341402 E-ISBN: 1137341408 DOI: 10.1057/9781137341402 ISBN: 9781137341396

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
South African AIDS Activism and Global Health Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South African AIDS Activism and Global Health Politics

Mbali, Mandisa

E-ISBN: 9781137312167 E-ISBN: 1137312165 DOI: 10.1057/9781137312167 ISBN: 9780230360624

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Critical Theory and Political Engagement : From May 1968 to the Arab Spring
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Theory and Political Engagement : From May 1968 to the Arab Spring

Pawling, Chris

E-ISBN: 9781137315236 E-ISBN: 1137315237 DOI: 10.1057/9781137315236 ISBN: 9780230275652

Toàn văn sẵn có

18
Lobbyists at Work
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbyists at Work

Leech, Beth

ISBN10: 1430245603 ; ISBN13: 9781430245605 ; E-ISBN10: 1430245611 ; E-ISBN13: 9781430245612

Toàn văn sẵn có

19
NGOs in India
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

NGOs in India

Kilby, Patrick

ISBN: 9780415544306

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Knowledge Actors and Transnational Governance : The Private-Public Policy Nexus in the Global Agora
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge Actors and Transnational Governance : The Private-Public Policy Nexus in the Global Agora

Stone, Diane

E-ISBN: 9781137022912 E-ISBN: 1137022914 DOI: 10.1057/9781137022912 ISBN: 9781137022905

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.790  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (5)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1983  (10)
 2. 1983đến1992  (13)
 3. 1993đến2001  (84)
 4. 2002đến2011  (973)
 5. Sau 2011  (678)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (1.788)
 2. Luận án, luận văn  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.760)
 2. German  (155)
 3. French  (6)
 4. Italian  (1)
 5. Chinese  (1)
 6. Polish  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Germanic (Other)  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Jack W. Plunkett
 2. Plunkett, Jack W
 3. 世界銀行
 4. Steger, Ulrich

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...