skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.625  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Chủ đề: Immigration xóa Năm xuất bản: Sau 2011 xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, May 27, 2014

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, May 10, 2015

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, Oct 22, 2014

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, Aug 27, 2014

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, Oct 27, 2014

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, May 19, 2015

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, May 21, 2014

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

Northern Echo, Nov 30, 2014

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and the Economy

Weinberg, John

Econ Focus, Third Quarter 2016, p.40

ISSN: 23270241 ; E-ISSN: 2327025X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Growth Tendencies in OECD Countries

Sarihasan, Imran

SEA – Practical Application of Science, 2016, Vol.IV(12), pp.547-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2360-2554 ; E-ISSN: 2360-2554

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration and Religious Nationalism in Europe

Barker, Philip

Политикологија религије, 2018, Vol.XII(1), pp.127-150

ISSN: 1820-6581 ; E-ISSN: 1820-659X

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preeclampsia by maternal reasons for immigration: A population-based study

Nilsen, Roy Miodini ; Vik, Eline Skirnisdottir ; Rasmussen, Svein ; Small, Rhonda ; Moster, Dag ; Schytt, Erica ; Aasheim, Vigdis

Nilsen RM, Vik ES, Rasmussen S, Small R, Moster D, Schytt E, Aasheim V. Preeclampsia by maternal reasons for immigration: A population-based study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2018;18(1):423

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les genres journalistiques et le traitement du thème de l’immigration

Benson, Rodney

Politiques de communication, 2015, Vol.4(1), pp.187-209

ISSN: 2271-068X ; E-ISSN: 2426-5977 ; ISBN: 9782706122484 ; ISBN: 270612248X ; DOI: 10.3917/pdc.004.0187

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

My America: Immigration, Historical Education and Vision of Nationhood

Lansen, Oscar

Sprawy Narodowościowe, 2018, Issue 50, pp.1-12

ISSN: 1230-1698 ; E-ISSN: 2392-2427

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of the Migration Crisis on the Process of Shaping Goals and Instruments of the EU Immigration Policy

Trojanowska-Strzęboszewska, Monika

Modelling the New Europe. An On-line Journal, 2018, Issue 26, pp.169-190 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2247-0514

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Problems Facing the European Union from the Perspective of UN Human Rights Council Mechanisms

Hernandez-Połczyńska, Anna

Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018, Issue 8, pp.77-86

ISSN: 2083-9782 ; E-ISSN: 2450-0976

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

No-deal Brexit: U-turn on immigration provides no stability for NHS, says BMA

Wise, Jacqui

BMJ, 5 September 2019, Vol.366 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8138 ; E-ISSN: 1756-1833 ; DOI: 10.1136/bmj.l5457

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applying a Community Violence Framework to Understand the Impact of Immigration Enforcement Threat on Latino Children. Social Policy Report. Volume 31, Number 3

Barajas-Gonzalez, R. Gabriela ; Ayón, Cecilia ; Torres, Franco; Society for Research in Child Development (Corporate Author)

Society for Research in Child Development, 2018

ISSN: 1075-7031 ; E-ISSN: 2379-3988

Toàn văn sẵn có

19
The Divisive Threat of Immigration in Europe
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Divisive Threat of Immigration in Europe

Sheehan, Andrew J ; Lilleby, Lars W; Naval Postgraduate School Monterey Ca (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

20
A Broken Immigration System: Two Vital Remedies Before Policy Reform
Material Type:
Báo cáo kỹ thuật
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Broken Immigration System: Two Vital Remedies Before Policy Reform

Duval, Jennifer L; Army War Coll Carlisle Barracks PA (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.625  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (190)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (15)
 2. 2013đến2013  (19)
 3. 2014đến2014  (57)
 4. 2015đến2016  (113)
 5. Sau 2016  (1.421)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (1.412)
 2. French  (167)
 3. Spanish  (21)
 4. Polish  (4)
 5. Swedish  (3)
 6. Italian  (3)
 7. Norwegian  (3)
 8. Turkish  (3)
 9. Dutch  (3)
 10. German  (2)
 11. Romanian  (2)
 12. Korean  (1)
 13. Portuguese  (1)
 14. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hackman, Michelle
 2. Ficek, Isabelle
 3. Cornudet, Cecile
 4. European Asylum Support Office
 5. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...