skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Phân loại theo LCC: K - Law. xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration Law, 2/e
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law, 2/e

Liew, Jamie Chai Yun ; Galloway, Donald

Essentials of Canadian Law

ISBN: 9781552213933 ; ISBN: 1552213935

Toàn văn sẵn có

2
Immigration Outside the Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Outside the Law

Motomura, Hiroshi

ISBN10: 0199768439 ; ISBN13: 9780199768431 ; E-ISBN10: 0199385300 ; E-ISBN13: 9780199385300

Toàn văn sẵn có

3
The Immigration Battle in American Courts
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Immigration Battle in American Courts

Law, Anna O.;

ISBN: 9780521767088 ; ISBN: 9781107617933 ; ISBN: 0521767083 ; ISBN: 1107617936 ; E-ISBN: 9780511750991 ; E-ISBN: 0511750994 ; DOI: 10.1017/CBO9780511750991

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Whose Child Am I?: Unaccompanied, Undocumented Children in U.S. Immigration Custody

Terrio, Susan J.

E-ISBN: 9780520961449 ; DOI: 10.1525/9780520961449

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention, Risk and Human Rights: Studies on Immigration and Crime

Guia, Maria João ;Koulish, Robert ;Mitsilegas, Valsamis;; Guia, Maria João (Editor) ; Koulish, Robert (Editor) ; Mitsilegas, Valsamis (Editor)

ISBN: 9783319246888 ; ISBN: 3319246887 ; E-ISBN: 9783319246901 ; E-ISBN: 3319246909 ; DOI: 10.1007/978-3-319-24690-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Immigration Detention: Law, History, Politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Detention: Law, History, Politics

Wilsher, Daniel;

ISBN: 9781107005761 ; ISBN: 9781107417021 ; ISBN: 1107005760 ; ISBN: 1107417023 ; E-ISBN: 9780511794360 ; E-ISBN: 0511794363 ; DOI: 10.1017/CBO9780511794360

Toàn văn sẵn có

7
Legislative History of American Immigration Policy, 1798-1965
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Legislative History of American Immigration Policy, 1798-1965

Hutchinson, E. P.

ISBN: 9780812277968 ; E-ISBN: 9781512802986 ; E-ISBN: 1512802980

Toàn văn sẵn có

8
Immigration Law and the U.S.–Mexico Border - ¿Sí se puede?
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law and the U.S.–Mexico Border - ¿Sí se puede?

Johnson, Kevin R. ; Trujillo, Bernard

ISBN: 9780816527809 ; E-ISBN: 9780816505593

Toàn văn sẵn có

9
Ireland's District Court: Language, immigration and consequences for justice: Language, immigration and consequences for justice
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ireland's District Court: Language, immigration and consequences for justice: Language, immigration and consequences for justice

Waterhouse, Kate

ISBN10: 0719095271 ; ISBN13: 9780719095276 ; E-ISBN10: 1847799396 ; E-ISBN13: 9781847799395

Toàn văn sẵn có

10
US Immigration Reform and Its Global Impact : Lessons from the Postville Raid
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

US Immigration Reform and Its Global Impact : Lessons from the Postville Raid

Camayd-Freixas, Erik

E-ISBN: 9781137106780 E-ISBN: 1137106786 DOI: 10.1057/9781137106780 ISBN: 9780230105850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Immigration as a Social Determinant of Health: Proceedings of a Workshop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration as a Social Determinant of Health: Proceedings of a Workshop

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ;Health and Medicine Division ;Board on Population Health and Public Health Practice ;Roundtable on the Promotion of Health Equity ;Anderson, Karen M. ;Olson, Steve;; Karen M. Anderson (Editor) ; Steve Olson (Editor) ; National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Corporate Author) ; Health and Medicine Division (Corporate Author) ; Board on Population Health and Public Health Practice (Corporate Author) ; Roundtable on the Promotion of Health Equity (Corporate Author)

ISBN: 9780309482172 ; ISBN: 0309482178 ; E-ISBN: 9780309482189 ; E-ISBN: 0309482186 ; DOI: 10.17226/25204

Toàn văn sẵn có

12
Deportation and the Confluence of Violence within Forensic Mental Health and Immigration Systems
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deportation and the Confluence of Violence within Forensic Mental Health and Immigration Systems

Joseph, Ameil J

ISBN10: 1349558265 ; ISBN13: 9781349558261 ; E-ISBN10: 1137513411 ; E-ISBN13: 9781137513410

Toàn văn sẵn có

13
United States Citizenship and Immigration Services: hearing before the Subcommittee on Immigration, Citizenship, Refugees, Border Security, and International Law of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Eleventh Congress, second session, March 23, 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
14
Executive Office for Immigration Review: hearing before the Subcommittee on Immigration, Citizenship, Refugees, Border Security, and International Law of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Eleventh Congress, second session, June 17, 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
15
Oversight of U.S. Citizenship and Immigration Services: hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, second session, May 11, 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Oversight of U.S. Citizenship and Immigration Services: hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, second session, May 11, 2010

United States, Congress

ISBN: 0160868394 ; ISBN: 9780160868399

Toàn văn sẵn có

16
Ethical imperative for reform of our immigration system: hearing before the Subcommittee on Immigration, Citizenship, Refugees, Border Security, and International Law of the Committee on the Judiciary, House of Representatives, One Hundred Eleventh Congress, second session, July 14, 2010
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
17
Comprehensive immigration reform in 2009: can we do it and how? : hearing before the Subcommittee on Immigration, Refugees and Border Security of the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, first session, April 30, 2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
18
Immigration law: a primer
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration law: a primer

Scaperlanda, Michael A; Federal Judicial Center

Toàn văn sẵn có

19
The Uniting American Families Act: addressing inequality in federal immigration law : hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, first session, June 3, 2009
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Uniting American Families Act: addressing inequality in federal immigration law : hearing before the Committee on the Judiciary, United States Senate, One Hundred Eleventh Congress, first session, June 3, 2009

United States, Congress

ISBN: 0160864216 ; ISBN: 9780160864216

Toàn văn sẵn có

20
Immigration Law
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Law

Galloway, Donald

Essentials of Canadian Law

ISBN: 9781459314306 ; ISBN: 1459314301

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 573  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1970  (34)
 2. 1970đến1984  (107)
 3. 1985đến1995  (91)
 4. 1996đến2007  (130)
 5. Sau 2007  (207)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (562)
 2. Tạp chí  (11)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (321)
 2. German  (21)
 3. Spanish  (6)
 4. French  (3)
 5. Hebrew  (1)
 6. Italian  (1)
 7. Hindi  (1)
 8. Chinese  (1)
 9. Dutch  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...