skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 148.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Systèmes d'Information et Management

ISSN1260-4984

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

自动化仪表/#/自動化儀表

ISSN1000-0380

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Applied mathematics and computer science

ISSN0867-857X

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Systems Science and Systems Engineering

ISSN1004-3756

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

系统管理学报/#/系統管理學報

ISSN1005-2542

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reading online

ISSN1096-1232

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced intelligent network news

ISSN1072-0030

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Soluciones avanzadas

ISSN0188-8048

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infosystems

ISSN0364-5533

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Journal of Documentation

ISSN0022-0418

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social science computer review

ISSN0894-4393

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

ONLINE CURRENTS

ISSN0816-956X

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAN/LAN

ISSN1051-1962

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic journal of information technology in construction

ISSN1400-6529

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

International journal of computer applications in technology

ISSN0952-8091

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Communications Technology's Pipeline

ISSN1092-0587

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

PNLA quarterly

ISSN0030-8188

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kodai Mathematical Journal

ISSN0386-5991

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Publishers weekly

ISSN0000-0019

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hitachi review

ISSN0018-277X

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 148.289  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1960  (841)
 2. 1960đến1974  (7.416)
 3. 1975đến1989  (12.326)
 4. 1990đến2005  (44.585)
 5. Sau 2005  (81.654)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (134.765)
 2. Spanish  (11.381)
 3. Portuguese  (5.661)
 4. Swedish  (2.629)
 5. French  (2.137)
 6. German  (1.965)
 7. Italian  (633)
 8. Persian  (559)
 9. Chinese  (472)
 10. Polish  (438)
 11. Indonesian  (314)
 12. Turkish  (285)
 13. Arabic  (137)
 14. Romanian  (121)
 15. Japanese  (100)
 16. Norwegian  (69)
 17. Serbo-Croatian  (17)
 18. Russian  (15)
 19. Danish  (11)
 20. Czech  (8)
 21. Korean  (8)
 22. Ukrainian  (8)
 23. Dutch  (5)
 24. Finnish  (5)
 25. Lithuanian  (4)
 26. Maori  (4)
 27. Hungarian  (3)
 28. Icelandic  (3)
 29. Greek  (1)
 30. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J.
 2. Anonymous
 3. Yang, Guang-Hong
 4. Stebbins, Leslie
 5. Deng, Yong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...