skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weak Interaction Physics 1977 : Indiana University

New York : American Institute of Physics, 1977 - (539.7 WEA 1977)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Texas in Tuscany : XXI Symposium on Relativistic Astrophysics, Florence, Italy, 9-13 December 2002
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Texas in Tuscany : XXI Symposium on Relativistic Astrophysics, Florence, Italy, 9-13 December 2002

Texas Symposium on Relativistic Astrophysics (21st : 2002 : Florence, Italy); Bandiera R; Maiolino R; Mannucci F

Singapore ; River Edge, NJ : World Scientific, c2003. - (523.01 TEX 2003) - ISBN9812385800

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Inflationary cosmology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inflationary cosmology

Abbott L. F.; Pi So-Young

Singapore ; Philadelphia : World Scientific, c1986. - (523.1 ABB 1986) - ISBN9971978644;ISBN9971978652 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Invitation To Contemporary Physics
Invitation To Contemporary Physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Invitation To Contemporary Physics

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, 1991. - (530 HOK 1991) - ISBN981-02-0723-9;ISBN981-238-527-4

Truy cập trực tuyến

5
Astrophysics simulations : The Consortium for Upper Level Physics Software
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astrophysics simulations : The Consortium for Upper Level Physics Software

Danby J. M. Anthony; Kouzes Richard; Whitney Charles; Consortium for Upper Level Physics Software.

New York : Wiley, c1995 - (523.01 DAN 1995) - ISBN0471548790 (pbk./disk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
High energy density laboratory astrophysics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

High energy density laboratory astrophysics

International Conference on High Energy Density Laboratory Astrophysics|n(6th : 2006 : Houston, Texas); Lebedev Sergey V

[Dordrecht] : Springer,|c2007 - (523.01 HIG 2007) - ISBN9781402060540;ISBN9781402060557

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Big Bang And Other Explosions In Nuclear And Particle Astrophysics
Big Bang And Other Explosions In Nuclear And Particle Astrophysics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Bang And Other Explosions In Nuclear And Particle Astrophysics

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, c1996. - (523.01 SCH 1996) - ISBN981-02-2024-3;ISBN981-283-153-3

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relativistic astrophysics and cosmology : proceedings of the XIVth GIFT International Seminar on Theoretical Physics : 27 June - 1 July 1983, Sant Feliu de Guíxols, Catalonia, Spain

GIFT International Seminar on Theoretical Physics|n(14th : 1983 : San Felíu de Guixols, Spain); Fustero X; Verdaguer E

Singapore : World Scientific , 1984 - (523.1 REL 1984)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astrophysics of Gaseous Nebulae and Active Galactic Nuclei

Osterbrock Donald E.

Mill Valley, Calif. : University Science Books, ©1989. - (523.11 OST 1989) - ISBN0935702229;ISBN9780935702224

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle

Nguyễn Văn Hiệu editor; Trần Thanh Vân editor

Gif-sur-Yvette, France : Editions Frontières, 1995 - (539.7 PAR 1995)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
An introduction to cosmology and particle physics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

An introduction to cosmology and particle physics

Dominguez-Tenreiro Rosa.; Quiros M

Singapore ; New Jersey : World Scientific, c1988. - (523.1 DOM 1988) - ISBN9971503069;ISBN9971503093 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Particles and the universe : proceedings of the eighteenth Lake Louise Winter Institute : Lake Louise, Alberta, Canada, 16-22 February 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particles and the universe : proceedings of the eighteenth Lake Louise Winter Institute : Lake Louise, Alberta, Canada, 16-22 February 2003

Lake Louise Winter Institute (18th : 2003 : Lake Louise, Alta.); Astbury A

River Edge, N.J. : World Scientific, c2004. - (539.7 PAR 2004) - ISBN9789812388100;ISBN9812388109

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Astroparticle, particle and space physics, detectors and medical physics applications : Proceedings of the 8th Conference
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Astroparticle, particle and space physics, detectors and medical physics applications : Proceedings of the 8th Conference

International Conference on Advanced Technology and Particle Physics (8th : 2003 : Villa Erba); Barone M.‰q(Maura)

Singapore ; River Edge, N.J. : World Scientific, c2004. - (539.7 AST 2004) - ISBN9812388605

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
The new cosmology : proceedings of the 16th International Physics Summer School, Canberra : Canbarra, Australia 3-14 February 2003
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The new cosmology : proceedings of the 16th International Physics Summer School, Canberra : Canbarra, Australia 3-14 February 2003

Canberra International Physics Summer Schoolˆn(16th :‰d2003); Colless Matthew

Hackensack, N.J. : World Scientific, c2005. - (523.1 NEW 2005) - ISBN9812560661

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Cosmology and particle astrophysics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmology and particle astrophysics

Bergström L.; Goobar Ariel

Berlin ; New York : Springer, c2006. - Chichester : Springer , 2006 - (523.01 BER 2006) - (1) - ISBN3540329242

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Positron-electron pairs in astrophysics : (Goddard Space Flight Center, 1983)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Positron-electron pairs in astrophysics : (Goddard Space Flight Center, 1983)

Harding Alice K; Ramaty R; Burns Michael L

New York : American Institute of Physics, 1983. - (523.01 POS 1983) - ISBN0883182009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
THEORY AND DETECTION OF MAGNETIC MONOPOLES IN GAUGE THEORIES (A COLLECTED SET OF LECTURE NOTES)
THEORY AND DETECTION OF MAGNETIC MONOPOLES IN GAUGE THEORIES (A COLLECTED SET OF LECTURE NOTES)
THEORY AND DETECTION OF MAGNETIC MONOPOLES IN GAUGE THEORIES (A COLLECTED SET OF LECTURE NOTES)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

THEORY AND DETECTION OF MAGNETIC MONOPOLES IN GAUGE THEORIES (A COLLECTED SET OF LECTURE NOTES)

Singapore : World Scientific, c1986. - (538 THE 1986) - ISBN9971-966-94-8;ISBN1-299-71504-4;ISBN981-4415-20-0

Truy cập trực tuyến

18
New Worlds In Astroparticle Physics - Proceedings Of The Fourth International Workshop
New Worlds In Astroparticle Physics - Proceedings Of The Fourth International Workshop
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

New Worlds In Astroparticle Physics - Proceedings Of The Fourth International Workshop

New Jersey : World Scientific , 2003 - (523.01 NEW 2003) - ISBN981-238-584-3;ISBN9786611933708;ISBN1-281-93370-8;ISBN981-279-116-7

Truy cập trực tuyến

19
FROM BLACK CLOUDS TO BLACK HOLES
FROM BLACK CLOUDS TO BLACK HOLES
FROM BLACK CLOUDS TO BLACK HOLES
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

FROM BLACK CLOUDS TO BLACK HOLES

Singapore ; Philadelphia : World Scientific, c1985. - (523.8 NAR 1985) - ISBN9971-978-13-X;ISBN981-4415-23-5;ISBN1-283-89976-0

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gravitational radiation and relativity

Sir Arthur Eddington Centenary Symposium (1984 : Nāgpur, India); Karade T. M; Weber J

Singapore : World Scientific, c1986. - (523.01 GRA(3) 1986)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 32  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (7)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1984  (5)
 2. 1984đến1987  (5)
 3. 1988đến1990  (5)
 4. 1991đến1996  (5)
 5. Sau 1996  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (31)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...