skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Proteomics for biological discovery

Veenstra Timothy Daniel; Yates John R

Hoboken, N.J. : Wiley-Liss, c2006. - (612.3 VEE 2006)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Data analysis and visualization in genomics and proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Data analysis and visualization in genomics and proteomics

Azuaje Francisco; Dopazo Joaquᨮ

Hoboken, NJ : John Wiley, c2005. - (572.8 DAT 2005) - ISBN0470094397 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Methods in animal proteomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Methods in animal proteomics

Eckersall P. D; Whitfield Phillip D

Chichester, West Sussex ; Ames, Iowa : Wiley-Blackwell, 2011. - (636.089 MET 2011) - ISBN9780813817910 (hardcover : alk. paper);ISBN0813817919 (hardcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Phân tích proteomics mô ung thư của bệnh nhân ung thư đại trực tràng : Luận văn ThS. Sinh học: 60 42 30

Nguyễn Thị Ngọc Hà; Trịnh Hồng Thái người hướng dẫn

H. : ĐHKHTN, 2012 - (572 NG-H 2012)

Truy cập trực tuyến

5
Cancer proteomics : from bench to bedside
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cancer proteomics : from bench to bedside

Daoud Sayed S

Totowa, N.J. : Humana, c2008. - (616.99 CAN 2008) - ISBN1588298582 (hbk.);ISBN9781588298584 (hbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering genomics, proteomics, and bioinformatics

Campbell A. Malcolm.; Heyer Laurie J

San Francisco : CSHL Press : Pearson/Benjamin Cummings, c2007. - (572.8 CAM 2007) - ISBN0805382194;ISBN9780805382198

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Bioinformatics and functional genomics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioinformatics and functional genomics

Pevsner Jonathan

Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2009 - (572.8 PEV 2009) - ISBN9780470085851

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Veenstra Timothy Daniel
  2. Heyer Laurie J
  3. Dopazo Joaquᨮ
  4. Yates John R
  5. Eckersall P. D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...