skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Âm thanh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tosca salad

Deep Listening Band.

Kingston, N.Y. : Deep Listening Publications, p1995. - (SDB 15734)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Canadian music journal.

Canadian Music Council. [from old catalog]

[Sackville, N. B., Canadian Music Council] [n.d.] - (ML5 .C153)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music an Appreciation

Camus Raoul F.

New York : The McGraw-Hill Companies. Inc., 1996 - (780 CAM 1996)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Machlis Joseph; Forney Kristine

New York : W.W. Norton, c1999. - (780 MAC 1999) - ISBN0393972909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
5
Music : an appreciation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music : an appreciation

Kamien Roger.

Boston, Mass. : McGraw-Hill, c2002 - (780 KAM 2002) - ISBN0072414286 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
6
Music! : its role and importance in our lives
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Music! : its role and importance in our lives

Fowler Charles B.; Gerber Timothy; Lawrence Vincent P

New York : Glencoe, c1994. - (781.1 FOW 1994) - ISBN0026421216

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Norton anthology of western music. Volume 2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 2

Burkholder J. Peter; Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006 - (780.9 NOR(2) 2006) - ISBN0393925625

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Norton anthology of western music. Volume 1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2006- - (780.9 NOR(1) 2006) - ISBN9780393979909

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Rolling stone Encyclopedia of Rock & Roll

New york : Rolling stone , 1983

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Companion to contemporary musical thought. Vol. 2

Paynter John

London ; New York : Routledge, 1992. - (780.9 COM(2) 1992)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Harvard dictionary of music

Apel Willi

Cambridge, Mass : The Bel. Hav. Uni., 1944 - (780 APE 1944)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The enjoyment of music : an introduction to perceptive listening

Forney Kristine.; Machlis Joseph

New York : W. W. Norton, c2011. - (780 FOR 2011) - ISBN9780393934151 (pbk.);ISBN0393934152 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rolling stone encyclopedia of rock & roll

Pareles Jon

New York : Fireside , 1983 - (784 ROL 1983)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rock who's who : a biographical dictionary and critical discography including rhythm-and-blues, soul, rockabilly, folk, country, easy listening, punk, and new wave

Helander Brock.

New York : Schirmer Books ; London : Collier Macmillan, c1982. - (784 HEL 1982)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
America's musical landscape
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

America's musical landscape

Ferris Jean.

Boston : McGraw-Hill, c2002. - (780 FER 2002) - ISBN007241426X (acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sexing the groove : Popular music and gender

Whiteley Sheila Editor

London : Routledge, 1997 - (306.4 SEX 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Norton anthology of western music. Volume 1, Ancient to Baroque

Grout Donald Jay; Palisca Claude V

New York : W.W. Norton, c2001 - New York : W.W. Norton, c2001. - (780 NOR(1) 2001) - (780 NOR 2001)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The concise Oxford history of music

Abraham Gerald

Oxford : Oxford University Press , 1979 - (780 ABR 1979)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physics and music

Anfilov G.

M. : Mir , 1966 - (780 ANF 1966)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The American music handbook

Pavlakis Christopher

New York. : Macmillan, 1974 - (780 PAV 1974)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 41  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (6)
 2. 1979đến1990  (6)
 3. 1991đến1996  (8)
 4. 1997đến2002  (12)
 5. Sau 2002  (11)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (39)
 2. Tạp chí  (1)
 3. Tài liệu thính thị  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Phân loại theo LCC 

 1. M - Music.  (20)
 2. T - Technology .  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Grout Donald Jay
 2. Palisca Claude V
 3. Forney Kristine
 4. Machlis Joseph
 5. Ewen David

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...