skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Schooling around the world : debates, challenges, and practices
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Schooling around the world : debates, challenges, and practices

Mazurek Kas.; Winzer M. A

Boston, MA : Pearson/Allyn and Bacon, c2006. - (LB43 .M325 2006) - ISBN0205454593 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biosocial perspectives on children

Panter-Brick Catherine

New York : Cambridge University Press, 1998. - (305.23 BIO 1998)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
Shadows in the sun : travels to landscapes of spirit and desire
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shadows in the sun : travels to landscapes of spirit and desire

Davis Wade.

Washington, D.C. : Island Press, c1998 - (304.2 DAV 1998) - ISBN1559633549 (recycled, acid-free paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Challenging inequities in health : from ethics to action
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Challenging inequities in health : from ethics to action

Evans Timothy

Oxford [England] ; New York : Oxford University Press, 2001. - (362.1 CHA 2001) - ISBN0195137396 (alk. paper);ISBN019513740X (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
International social work : issues, strategies, and programs
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

International social work : issues, strategies, and programs

Cox David R.; Pawar Manohar S

Thousand Oaks, Calif. : Sage Publications, c2006. - (361 COX 2006) - ISBN1412914078 (cloth);ISBN1412914086 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Leading with cultural intelligence : the real secret to success
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Leading with cultural intelligence : the real secret to success

Livermore David A.

New York : American Management Association, 2015 - (658.4092 LIV 2015) - ISBN9780814449172 (hardcover);ISBN0814449174 (hardcover)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
Sociology : a global perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sociology : a global perspective

Ferrante-Wallace Joan

Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co., c1992. - (301 FER 1992) - ISBN053412738X (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Poverty, inequality and health : an international perspective
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Poverty, inequality and health : an international perspective

Leon David A; Walt Gillian; London School of Hygiene and Tropical Medicine Public Health Forum (9th : 1999)

Oxford ; New York : Oxford University Press, 2001. - (362.1 POV 2001) - ISBN0192631969

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
The Routledge international handbook of higher education
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Routledge international handbook of higher education

Tight Malcolm

New York : Routledge, 2009. - (378 ROU 2009) - ISBN0203882229 (ebk);ISBN0415432642 (hbk : alk. paper);ISBN9780203882221 (ebk);ISBN9780415432641 (hbk : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Global criminology : crime and victimization in a globalized era
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global criminology : crime and victimization in a globalized era

Jaishankar K; Ronel Natti

Boca Raton: CRC Press, 2013 - (364 GLO 2013) - ISBN9781439892497

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global sociology : introducing five contemporary societies

Schneider Linda.; Silverman Arnold R.

N.Y. : McGraw-Hill , 1997 - (301 SCH 1997)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 2 phiên bản
12
Feminist frontiers 5
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist frontiers 5

Richardson Laurel; Taylor Verta A; Whittier Nancy; Richardson Laurel

Boston : McGraw-Hill, 2001 - (305.42 RIC 2001) - ISBN0072321369;ISBN9780072319910;ISBN9780072321364;ISBN0072319917 (softcover : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Cross-cultural survey methods
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cross-cultural survey methods

Harkness Janet A.; Mohler Peter Ph.; Vijver Fons J. R. van de

Hoboken, N.J. : J. Wiley, c2003. - (301.07 CRO 2003) - (301.072 CRO 2003) - ISBN0471385263 (cloth : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Môi trường học tập và thành tích của học sinh Việt Nam trong Pisa 2012 : Luận văn ThS. Khoa học giáo dục: 60 14 01

Hoàng Thị Mỹ Dung; Hoàng Thị Xuân Hoa; Programme for International Student Assessment. (PISA)

H. : Viện Đảm Chất lượng giáo dục , 2016 - (372.262 HO-D 2016)

Truy cập trực tuyến

15
Climate cultures : anthropological perspectives on climate change
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Climate cultures : anthropological perspectives on climate change

Barnes Jessica; Dove Michael

New Haven : Yale University Press, c2015. - (363.738 CLI 2015) - ISBN9780300198812 (pbk);ISBN0300198817 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
The Blackwell city reader
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Blackwell city reader

Bridge Gary; Watson Sophie

Chichester, West Sussex, U.K. ; Malden, MA : Wiley-Blackwell, 2010. - (307.76 BLA 2010) - ISBN9781405189835 (hardcover : alk. paper);ISBN1405189835 (hardcover : alk. paper);ISBN9781405189828 (pbk. : alk. paper);ISBN1405189827 (pbk. : alk. paper)

Truy cập trực tuyến

17
Feminist frontiers IV
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist frontiers IV

Richardson Laurel; Taylor Verta A; Whittier Nancy

New York : McGraw-Hill, 1997 - (305.42 FER 1997) - ISBN0070523797 (acid-free paper);ISBN0070523800 (Test Bank)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A cultural approach to interpersonal communication : essential readings

Goodman Jane E.; Monaghan Leila Frances

Malden, MA : Blackwell Pub., 2007. - (302.2 CUL 2007)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
Feminist frontiers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist frontiers

Taylor Verta A.; Whittier Nancy; Rupp Leila J.

Boston : McGraw-Hill, c2007. - (305.42 TAY 2007) - ISBN9780073196084;ISBN0073196088

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
Motherhood by choice : pioneers in women's health and family planning
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motherhood by choice : pioneers in women's health and family planning

Huston Perdita

New York : Feminist Press at the City University of New York : Distributed by the Talman Co., 1992. - (304.6 HUS 1992) - ISBN1558610685;ISBN1558610693

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 22  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1997  (3)
 2. 1997đến2000  (4)
 3. 2001đến2005  (4)
 4. 2006đến2008  (5)
 5. Sau 2008  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (21)
 2. Luận án, luận văn  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (20)
 2. Vietnamese  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Whittier Nancy
 2. Taylor Verta A
 3. Richardson Laurel
 4. Müller Anja‰d1969 Sept. 24-
 5. Panter-Brick Catherine

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...