skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Surveillance after Snowden
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surveillance after Snowden

Lyon David

Cambridge ; Malden, MA : Polity press, [2015] - (323.448 LYO 2015) - ISBN9780745690841 (hardback);ISBN9780745690858 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

2
Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Employment law : going beyond compliance to engagement and empowerment

Twomey Rosemarie Feuerbach.

Boston : McGraw-Hill/Irwin, c2010. - (344.7301 TWO 2010) - ISBN9780073026978 (hbk. : alk. paper);ISBN0073026972 (hbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
We the people : a concise introduction to American politics
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We the people : a concise introduction to American politics

Patterson Thomas E.

Boston : McGraw-Hill, 2004 - (320.473 PAT 2004) - ISBN007281733X

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Xem 5 phiên bản

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Phân loại theo LCC 

  1. J - Political science.  (1)
  2. K - Law.  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lyon David
  2. Twomey Rosemarie Feuerbach
  3. Patterson Thomas E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...