skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Số tài nguyên sẵn có: Trong mục lục thư viện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Immigration
Immigration
Immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration

San Diego, Calif. : Greenhaven Press, c2005. - (325.73 IMM 2005) - ISBN0-7377-2779-9

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of English immigration towards the establishment of America Federation

Trần Thiện Thanh

America Today. 2003, Vol.58, No.1

2003

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

3
American immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

American immigration

Jones Maldwyn A.

Chicago : University of Chicago Press, 1992. - (325.73 JON 1992) - ISBN0226406342;ISBN0226406334 (pbk.)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

4
Dictionary of American immigration history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of American immigration history

Cordasco Francesco

Metuchen, N.J. : Scarecrow Press, 1990. - (325.7303 DIC 1990) - ISBN0810822415

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

5
How many Americans? : population, immigration and the environment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

How many Americans? : population, immigration and the environment

Bouvier Leon F.; Grant Lindsey

San Francisco : Sierra club books, c1994 - (304.6 BOU 1994) - ISBN0871564963 (acid-free recycled paper) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

6
Crimes of mobility : criminal law and the regulation of immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Crimes of mobility : criminal law and the regulation of immigration

Aliverti Ana J.

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2013. - (345.41 ALI 2013) - ISBN9780415820905 (hbk) :;ISBN9780415839228 (pbk)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

7
We are Americans
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

We are Americans

Hoobler Dorothy; Hoobler Thomas; Scholastic Reference (Firm)

NY. : Scholastic Reference, 2003 - (304.8 HOO 2003) - ISBN0439162971

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

8
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attitider to Non-Europeau Immigration

Melbourne : Cassele Australia, 1968 - (304.8 ATT 1968)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

9
Australia and immigration 1788 to 1988 : Department of immigration, local goverment
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Australia and immigration 1788 to 1988 : Department of immigration, local goverment

Armit M; Benjamin G; Godgrey D; Laskins J

Canbera : Australian goverment, 1988 - (304.8 AUS 1988) - ISBN0644078642

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

10
Asian migrations : social and geographical mobilities in Southeast, East, and Northeast Asia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Asian migrations : social and geographical mobilities in Southeast, East, and Northeast Asia

Fielding Tony

Abingdon, Oxon ; New York, NY : Routledge, 2016. - (JV8756.5 .T54 2016) - ISBN9780415639477

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

11
Population matters : people, resources, environment, and immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Population matters : people, resources, environment, and immigration

Simon Julian L.

New Brunswick : Transaction Publishers, 1990 - (304.6 SIM 1990) - ISBN0887383009

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

12
Dictionnaire du "Prêt-à-penser" : Emploi, protetion sociale et immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionnaire du "Prêt-à-penser" : Emploi, protetion sociale et immigration

ALALUF Mateo

Bruxelles : EVO., 2000 - (325 ALA 2000) - ISBN2870033648

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

13
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Issei Japanese immigrants in Hawaii

Kimura Yukiko

Honolulu : University of Hawaii Press, 1988 - (996.9 KIM 1988)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

14
École et diversité culturelle : regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

École et diversité culturelle : regards croisés sur l'expérience scolaire de jeunes issus de l'immigration

Verhoeven Marie

Neuve : Academia, 2002 - (372 VER 2002) - ISBN2872096531

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

15
Handbook on international migration
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Handbook on international migration

Serow William J.; Serow William J

New York : Greenwood press, 1990. - (304.8 SER 1990) - ISBN0313261172 (lib. bdg. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

16
Immigrant America : a portrait
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant America : a portrait

Portes Alejandro; Rumbaut Ruben G

Berkeley : University of California Press, c1990. - (304.8 POR 1990) - ISBN0520068947 (alk. paper);ISBN0520070380 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

17
Emigrants and exiles : Ireland and the Irish exodus to North America
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emigrants and exiles : Ireland and the Irish exodus to North America

Miller Kerby A.

New York : Oxford University Press, 1985. - (325.415 MIL 1985) - ISBN0195035941 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

18
Voyagers to the West : a passage in the peopling of America on the eve of the Revolution
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voyagers to the West : a passage in the peopling of America on the eve of the Revolution

Bailyn Bernard.; DeWolfe Barbara

New York : Vintage books, 1988, c1986. - (304.8 BAI 1986) - ISBN0394757785 (pbk.) :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

19
The uprooted
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The uprooted

Handlin Oscar

Boston : Little, Brown, [1990] - (325.73 HAN 1990) - ISBN0316343137 :

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

20
E pluribus unum? : contemporary and historical perspectives on immigrant political incorporation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

E pluribus unum? : contemporary and historical perspectives on immigrant political incorporation

Gerstle Gary; Mollenkopf John H.

New York : Russell Sage Foundation, c2001. - (325.73 EPL 2001) - ISBN0871543060 (alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Kết quả 1 - 20 của 38  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1988  (5)
 2. 1988đến1998  (12)
 3. 1999đến2002  (4)
 4. 2003đến2009  (9)
 5. Sau 2009  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Shambaugh George E.
 2. Douglas Herbert
 3. Simon Julian L
 4. Bouvier Leon F
 5. Twomey Rosemarie Feuerbach

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...