skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biofouling no cultivo da ostra-do-mangue Crassostrea rhizophorae (Guilding, 1828) (Bivalvia: Ostreidae) em um estuário amazônico

Chagas, Rafael Anaisce das; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

DOI: 10.2312/EBT.thesis.Chagas.2016

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Malacofauna acompanhante da pesca industrial de arrasto do camarão-rosa Penaeus subtilis (Pérez Farfante, 1967), na Costa Norte do Amapá

Santos, Wagner Cesar Rosa dos; TIB - Technische Informationsbibliothek Universitätsbibliothek Hannover; Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung

DOI: 10.2312/EBT.thesis.Santos.2016

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...