skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 200.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Czech Republic: Minority Rights Since The Days Of The Habsburg Empire (Deliverable 4.6)

Hloušek Vít

DOI: 10.5281/zenodo.321327

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Majority Interests: an Analysis of Development-Induced Displacement in the Narmada Valley, India

Buelles, Anni-Claudine; Université d'Ottawa / University of Ottawa; Université d'Ottawa / University of Ottawa

DOI: 10.20381/ruor-5404

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudence Of Minority Rights: The Changing Contours Of Minority Rights

Kheinkor Lamarr

DOI: 10.5281/zenodo.1215147 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1215148

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jurisprudence Of Minority Rights: The Changing Contours Of Minority Rights

Kheinkor Lamarr

DOI: 10.5281/zenodo.1215148 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1215147

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights under International Law

Alla Rafiq Shwany

DOI: 10.13140/RG.2.1.2304.6642

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Minority Protection in Europe

Köllen, Thomas

DOI: 10.7892/BORIS.111725

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anticipatory minority rights for majorities turning into minorities

Dumbrava, Costica; Fachinformationsdienst für internationale und interdisziplinäre Rechtsforschung

DOI: 10.17176/20160307-094709

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parading Resilience: Sexual Minority Rights in Northern Ireland

Duggan, Marian

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is There a Puzzle? Compliance with Minority Rights in Turkey (1999-2010)

Yilmaz, Gözde

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Israel's Shrinking Minority Rights

Farber, Audrey

Foreign Policy in Focus

ISSN: 15241939

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Campaigns for ballot initiatives on minority rights may increase animosity towards these groups

Donovan, Todd

Toàn văn không sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka’s North: The Denial of Minority Rights

Group, International Crisis

Toàn văn không sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sri Lanka’s North: The Denial Of Minority Rights

Group, International Crisis

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights: a major misconception?

de Gaay Fortman, B.

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights: a major misconception?

De Gaay Fortman, B.

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Direct democracy and minority rights: direct and indirect effects on religious minorities in Switzerland

Danaci, Deniz ; Christmann, Anna

DOI: 10.5167/UZH-66169

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection beyond EU conditionality: legislative developments and implementation

Balázs, Lilla; Phinnemore, David; Schimmelfennig, Frank

DOI: 10.3929/ETHZ-A-007604581

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and minority rights in European integration: promises and pitfalls

Cheneval, Francis ; Dänzer, Sonja

DOI: 10.5167/UZH-80582

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who Supports Minority Rights in Popular Votes? Empirical Evidence from Switzerland

Stadelmann-Steffen, Isabelle ; Vatter, Adrian ; Danaci, Deniz

DOI: 10.7892/BORIS.59780

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union and democratic conditionality - Minority rights in Bulgaria and Turkey

Konstantina Zoehrer

DOI: 10.13140/RG.2.1.1132.2648

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 200.227  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (162)
 2. Toàn văn trực tuyến (7.455)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (8.318)
 2. 2007đến2009  (14.402)
 3. 2010đến2012  (27.085)
 4. 2013đến2016  (86.640)
 5. Sau 2016  (63.782)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (198.178)
 2. Korean  (46)
 3. German  (35)
 4. French  (19)
 5. Thai  (14)
 6. Norwegian  (8)
 7. Spanish  (6)
 8. Turkish  (5)
 9. Italian  (4)
 10. Portuguese  (3)
 11. Arabic  (2)
 12. Polish  (1)
 13. Russian  (1)
 14. Serbo-Croatian  (1)
 15. Chinese  (1)
 16. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...