skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Sociology xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Green Principles to Politics

Critchley, Peter

DOI: 10.17613/GWMS-4T41

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Norms

Popitz, Heinrich

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

BEING AT ONE: MAKING A HOME IN EARTH’S COMMONWEALTH OF VIRTUE

Critchley, Peter

DOI: 10.17613/M6DJ58G2T

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Essence and Immanence: Marx's Normative Essentialism

Critchley, Peter

DOI: 10.17613/M6P26Q31T

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoria Social Geral Dos Compromissos

OLIVEIRA, Bruno Sérgio D.

DOI: 10.5281/zenodo.1206971 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1206972

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teoria Social Geral Dos Compromissos

OLIVEIRA, Bruno Sérgio D.

DOI: 10.5281/zenodo.1206972 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1206971

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

M-health and health promotion: the digital cyborg and surveillance society

Lupton, Deborah

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Seven Themes in African Urban Dynamics

Myers, Garth Andrew; Nordiska Afrikainstitutet, Urban Dynamics

ISSN: 1104-8417 ; ISBN: 978-91-7106-677-0

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond the 'affect heuristic': the emotion-risk assemblage

Lupton, Deborah

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

'It's a terrible thing when your children are sick': motherhood and home healthcare work

Lupton, Deborah

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

L'État et ses épreuves: éléments d'une sociologie des agencements étatiques

Linhardt, Dominique

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die Grenzen sozialer und räumlicher Zugehörigkeit

Schultze, Henrik; Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Universität zu Berlin

DOI: 10.18452/18059

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orinoco Pensamiento y Praxis Año 06 Nro 09 (Junio Diciembre 2018).pdf

Revista ORINOCO Pensamiento y Praxis

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6400040.V3 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6400040

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Systems Theory

Palmer, Kent Duane

DOI: 10.5281/zenodo.1260274 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1260273

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Cooperación Ciudadana al Rescate

Ramiro García Pereira

DOI: 10.6084/m9.figshare.6198794

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orinoco Pensamiento y Praxis Ano 05 Nro 08 (Enero Junio 2017).pdf

Revista ORINOCO Pensamiento y Praxis

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6400040.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6400040

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orinoco Pensamiento y Praxis Año 06 Nro 09 (Junio- Diciembre 2018).pdf

Revista ORINOCO Pensamiento y Praxis

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6400040

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Special Systems Theory

Palmer, Kent Duane

DOI: 10.5281/zenodo.1260273 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1260274

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Orinoco Pensamiento y Praxis Año 06 Nro 09 (Junio- Diciembre 2018).pdf

Revista ORINOCO Pensamiento y Praxis

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6400040.V4 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6400040

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

La Cooperación Ciudadana al Rescate

Ramiro García Pereira

DOI: 10.6084/m9.figshare.6198794.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6198794

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 26  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (2)
 2. 2007đến2009  (4)
 3. 2010đến2011  (2)
 4. 2012đến2016  (6)
 5. Sau 2016  (12)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13)
 2. Korean  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...