skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Information Retrieval xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

User Studies, Library Response: Providing Improved Instructional Services

Rudasill, Lynne M

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Interactive Relevance Feedback With a Two-Pass Study Design

Demner-Fushman, Dina ; He, Daqing ; Oard, Douglas W.; OSD or Non-Service DoD Agency; MARYLAND UNIV COLLEGE PARK INST FOR ADVANCED COMPUTER STUDIES

DOI: 10.21236/ADA453566

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluating a Task-Specific Information Retrieval Interface

Swan, Russell ; Allan, James ; Byrd, Don; US Dept of the Air Force; MASSACHUSETTS UNIV AMHERST DEPT OF COMPUTER SCIENCE

DOI: 10.21236/ADA440145

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Discovering Characterizing Regions For Consumer Products

Mishra, Shashwat ; Leroy, Vincent ; Amer-Yahia, Sihem; Mishra, Shashwat (Editor)

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information Sciences: Information Processing Systems and Techniques. Vol. III

Defense Documentation Center, Alexandria, VA (Corporate Author)

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (4)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...