skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Federal Evolution of Imperial Germany (1871-1918)

Haardt, Oliver F. R.; Apollo - University of Cambridge Repository; Apollo - University of Cambridge Repository; Clark, Christopher M.

DOI: 10.17863/CAM.15488

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Die 1848er Revolution als europäische Veranstaltung. Forschungsstand und didaktische Konsequenzen

Demantowsky, Marko

DOI: 10.17613/Y0CZ-BB53

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. German  (1)
  2. English  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...