skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 693  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

PRESIDENT BARACK OBAMA HOLDS A MEDIA AVAILABILITY BEFORE MEETING WITH BUSINESS LEADERS.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Nov 5, 2013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

WHITE HOUSE PRESS SECRETARY JAY CARNEY HOLDS WHITE HOUSE REGULAR NEWS BRIEFING.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Nov 4, 2013

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. MIKE POMPEO, R-KAN. IS INTERVIEWED ON FBN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Oct 8, 2013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. MIKE POMPEO, R-KAN. IS INTERVIEWED ON FBN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Oct 8, 2013

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Policy and Entrepreneurship

Vaira-Lucero, Matias

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

GOV. JANICE K. BREWER, R-ARIZ. IS INTERVIEWED ON FBN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Feb 12, 2013

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEN. JEFF FLAKE, R-ARIZ. IS INTERVIEWED ON FBN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, April 17, 2013

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. TED POE, R-TEXAS IS INTERVIEWED ON FBN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, May 16, 2013

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated Modelling of European Migration: Background, specification and results

Wiśniowski, Arkadiusz

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augmenting migration statistics with expert knowledge

Raymer, James

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Drives U.S. Immigration Policy? Evidence from Congressional Roll Call Votes

Steinhardt, Max

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spending more is spending less: on the desirability of enforcing migration

Frattini, Tommaso

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Policy and Self-Selecting Migrants

Bianchi, Milo

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Drives U.S. Immigration Policy? Evidence from Congressional Roll Call Votes

Steinhardt, Max

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. PAUL D. RYAN, R-WIS. IS INTERVIEWED ON CNN.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Feb 12, 2013

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

The rhetoric of closed borders: quotas, lax enforcement and illegal migration

Testa, Cecilia

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

REP. STEVE ISRAEL, D-N.Y., IS INTERVIEWED ON CNN'S "NEWSROOM" REGARDING THE CONTINUING RESOLUTION.(Broadcast transcript)

Financial Markets Regulation Wire, Oct 17, 2013

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissecting Network Externalities in International Migration

Özden, Caglar

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Remittances, Migrants' Education and Immigration Policy: Theory and Evidence from Bilateral Data

Salomone, Sara

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dissecting Network Externalities in International Migration

Özden, Caglar

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 693  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2001  (20)
 2. 2001đến2004  (38)
 3. 2005đến2008  (87)
 4. 2009đến2013  (325)
 5. Sau 2013  (208)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (445)
 2. Korean  (10)
 3. Russian  (2)
 4. German  (2)
 5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wasem, Ruth Ellen
 2. Bruno, Andorra
 3. Siskin, Alison
 4. Kandel, William A.
 5. Manuel, Kate M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...