skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le travail invisible des données

Desbois, Dominique; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Terminal [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0997-5551 ; E-ISSN: 2429-4578

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sur quelle aide compter quand on est gravement malade ?

Akermann, Grégori ; Barthe, Jean-Francois ; Defossez, Adrien; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

Mondes sociaux

ISSN: 2428-1387

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Prodinra, Archive Ouverte
  2. Barthe, Jean-Francois
  3. Desbois, Dominique
  4. Akermann, Grégori
  5. Defossez, Adrien

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...