skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accounting for International Development Non-Governmental Organizations (NGOs)

Martinez, Daniel E.

DOI: 10.7939/R33D5T

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reinterpreting the tool of domination: fair trade and the CCDA's political struggle

Martinez, Daniel E.; University of Calgary; University of Calgary; Neu, Dean

DOI: 10.11575/PRISM/428

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Martinez, Daniel E.
  2. University of Calgary; University of Calgary; Neu, Dean

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...