skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92.282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

It's no March Madness, but former American basketball players are making it big -- in Libya.(Audio file)

PRI's The World, March 20, 2014

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 12: "The Trek to Zaatari (The Refugee Camp)" -- OBOE)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D80C4SPT

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sonata #3 for Solo Piano "The Dodecahedral Sonata" (PART 9)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8959S1X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

End of Year Ramble

Power, Kane

Musician's map,

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 16: Trying to Buy Bread at Ibn al-Ameed’s Bakery—Bb CORNET)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8F18WR2

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fanfare for the Common Good (CORNET)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8F76N0M

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chorale Labyrinth

Patterson, Nick J.

DOI: 10.7916/D8C254RJ

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stan Bicknell (Kimbra, Miami Horror)

Power, Kane ; Bicknell, Stan (Drummer)

Musician's map,

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symphonic Poem #3 for Orchestra and Soprano ('CELLI)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D88W3BB7

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symphonic Poem #2 for Orchestra (Bb Trumpet)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8D50WF2

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quatuor Pour Temps Incertains (Part 3: Violin)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8WW7S5G

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

»in allgemeinem Beyfall« – Giuseppe Antonio Brescianellos Instrumentalmusik am Württembergischen Hof zur Zeit Eberhard Ludwigs

Fabian, Sarah-Denise

DOI: 10.11588/heidok.00021943

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (Part 18: Rocking Chairs and Rockets, Or The Lament of the Elders Going to Bed at Moursalat al Mahabeh – BARITONE)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D85D8PV7

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

String Quartet #7 (Second Movement) ~ "The Fourth of July Quartet" (SCORE)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8QJ7RRP

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 9: "An Errand to Aleppo" -- A DUDUK)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8R20Z95

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 4: "The Quiet Puppet Theater of Ghouta" -- PICCOLO)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8GQ6VP6

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symphonic Poem #3 for Orchestra and Soprano (HORN)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8N58JDP

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 12: "The Trek to Zaatari (The Refugee Camp)" -- Bb CLARINET)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8RV0KMK

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Symphonic Poem #3 for Orchestra and Soprano (HARP)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8RX993N

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Damascus at Night: A Ballet for Orchestra (PART 12: "The Trek to Zaatari (The Refugee Camp)" -- VIOLAS)

Elia, Anthony J.

DOI: 10.7916/D8M61H5H

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92.282  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (44)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.385)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1958  (497)
 2. 1958đến1972  (781)
 3. 1973đến1987  (1.100)
 4. 1988đến2003  (1.476)
 5. Sau 2003  (87.305)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (89.552)
 2. Korean  (269)
 3. German  (115)
 4. Spanish  (84)
 5. French  (63)
 6. Russian  (37)
 7. Portuguese  (26)
 8. Catalan  (26)
 9. Ukrainian  (14)
 10. Italian  (11)
 11. Dutch  (11)
 12. Norwegian  (10)
 13. Greek  (10)
 14. Romanian  (6)
 15. Chinese  (4)
 16. Hebrew  (2)
 17. Finnish  (1)
 18. Danish  (1)
 19. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Elia, Anthony J.
 2. CBC News
 3. Power, Kane
 4. Leonard, Kendra
 5. Oliver, Henry

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...