skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 42.870  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Githae eyes US economic diplomacy

Kiarie Njoroge - 1

Business Daily (Nairobi, Kenya), Sept 2, 2014

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Diplomacy.(Broadcast transcript)

Today (Transcript), July 29, 2014

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY - Hollande turns tide against Merkel's austerity

France 24

FRANCE 24, May 20, 2012

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY - Sticking points remain over Iran nuclear deal

France 24

FRANCE 24, July 13, 2015

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arctic claim process melds science, diplomacy.(Broadcast transcript)

Cbc News

The Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Dec 9, 2013

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Secret diplomacy

Momengoh, Nick Parfait

DOI: 10.7282/T38914G0

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

EU Diplomacy at 27: United in Diversity?

Cherrier, Nickolas

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacy (Portugal)

Oliveira, Pedro Aires; Daniel, Ute; Gatrell, Peter; Janz, Oliver; Jones, Heather; Keene, Jennifer; Kramer, Alan; Nasson, Bill; Apostolopoulos, Nicolas; Janz, Oliver; Horstkemper, Gregor

DOI: 10.15463/ie1418.10502

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digital diplomacy spreads through Washington.(Broadcast transcript)

Cbc News

The Canadian Broadcasting Corporation (CBC), Nov 26, 2013

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trump diplomacy

Hodgson, Trace, 1958 ; Dominion Post (Newspaper)

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vatican diplomacy

Jan Osterreicher

DOI: 10.13140/RG.2.1.2763.4168

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cocktail diplomacy

Winter, Mark, 1958 ; Southland Times (Newspaper)

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kissinger Provides Diplomacy Pointers.(Broadcast transcript)

O'Reilly Factor (FOX News), June 18

Toàn văn không sẵn có

14
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

US diplomacy

Hubbard, James, 1949 ; Setford News Photo Agency

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Green Diplomacy

Venkata Krishnan

DOI: 10.13140/RG.2.2.27332.68483

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

OPINION - Syria diplomacy: slouching towards Putin

Douglas Herbert

FRANCE 24, Dec 18, 2015

Toàn văn không sẵn có

17
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

In diplomacy, sometimes a little pain can be a good thing.(Audio file)

PRI's The World, Oct 17, 2013

Toàn văn không sẵn có

18
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTERNATIONAL DIPLOMACY COUNCIL

Experian Commercial Risk Database

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY - Putin's Crimea 'land grab' sparks Western outrage

France 24

FRANCE 24, March 18, 2014

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIPLOMACY - D-Day: Diplomatic divisions overshadow united front

Segolene Allemandou

FRANCE 24, June 5, 2014

Toàn văn không sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 42.870  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (541)
 2. Toàn văn trực tuyến (4.036)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1961  (121)
 2. 1961đến1974  (77)
 3. 1975đến1988  (227)
 4. 1989đến2003  (1.078)
 5. Sau 2003  (41.314)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (40.837)
 2. Korean  (131)
 3. German  (38)
 4. French  (18)
 5. Russian  (13)
 6. Spanish  (6)
 7. Hungarian  (3)
 8. Norwegian  (3)
 9. Serbian  (3)
 10. Polish  (2)
 11. Bokmål, Norwegian  (2)
 12. Ukrainian  (2)
 13. Portuguese  (2)
 14. Dutch  (2)
 15. Italian  (1)
 16. Chinese  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. CBC News
 2. Chanlett - Avery, Emma
 3. FRANCE 24
 4. ARMY WAR COLLEGE CARLISLE BARRACKS PA
 5. Rinehart, Ian E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...