skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Chủ đề: Law xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Black wind, white snow: the rise of Russia's new nationalism

Maitra, Sumantra

International Affairs, 2017, Vol. 93(1), pp.221-222 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1093/ia/iiw019

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resources, Nationalism, and Empire

Lehman, Ken

Diplomatic History, 2018, Vol. 42(1), pp.164-167 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1093/dh/dhx084

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nathaniel Berman. Passion and Ambivalence. Colonialism, Nationalism and International Law

Nesiah, Vasuki

European Journal Of International Law, 2013, Vol. 24(2), pp.707-712 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/cht033

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beheading the Saint Nationalism, Religion, and Secularism in Quebec. By Geneviève Zubrzycki

Boudreau, Spencer

Journal of Church and State, 2018, Vol. 60(1), pp.147-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csx102

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muslim Nationalism and the New Turks

Mitchell, William A

Journal of Church and State, 2015, Vol. 57(1), pp.153-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csu120

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pogrom in Gujarat: Hindu Nationalism and Anti-Muslim Violence in India

Jasani, Rubina

Journal of Church and State, 2014, Vol. 56(3), pp.596-597 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csu051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Origins of American Religious Nationalism. By Sam Haselby

Schlereth, Eric R

Journal of Church and State, 2017, Vol. 59(2), pp.332-334 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/csx007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cubaʼs Anti-Imperialist Nationalism Under the First US Military Occupation

Guerra, Lillian

Diplomatic History, 2013, Vol. 37(2), pp.398-400 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0145-2096 ; E-ISSN: 1467-7709 ; DOI: 10.1093/dh/dht007

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jesus and the Rise of Nationalism: A New Quest for the Nineteenth-Century Historical Jesus

Chancey, Mark A

Journal of Church and State, 2013, Vol. 55(4), pp.800-802 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X ; E-ISSN: 2040-4867 ; DOI: 10.1093/jcs/cst058

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mark Mazower. Governing the World. The History of an Idea

Von Bernstorff, Jochen

European Journal Of International Law, 2014, Vol. 25(2), pp.599-602 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428 ; E-ISSN: 1464-3596 ; DOI: 10.1093/ejil/chu041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kingdom Coming: The Rise of Christian Nationalism.(Book review)

Mego, Paul A.

Journal of Church and State, Autumn, 2006, Vol.48(4), p.894(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politics in the Vernacular: Nationalism, Multiculturalism, and Citizenship

Burke, Johnny

Journal of Church and State, Wntr, 2002, Vol.44(1), p.175(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Israel One?: Religion, Nationalism, and Multiculturalism Confounded.(Book review)

Aronoff, Myron J.

Journal of Church and State, Summer, 2006, Vol.48(3), p.693(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nationalism: Five Roads to Modernity

Robbins, Thomas

Journal of Church and State, Spring, 1994, Vol.36(2), p.405-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religion and the Rise of Nationalism: A Profile of an East-Central European City.(Book review)

Byrnes, Timothy A.

Journal of Church and State, Spring, 2006, Vol.48(2), p.466(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

From nationalism to revolutionary Islam

Braswell, George W. , Jr.

Journal of Church and State, Wntr, 1986, Vol.28(1), p.132-133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India.(Brief Article)

Smith, Brian K.

Journal of Church and State, Wntr, 1997, Vol.39(1), p.163-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Many Are Chosen: Divine Election and Western Nationalism.(Brief Article)

Hillerbrand, Hans J.

Journal of Church and State, Summer, 1995, Vol.37(3), p.663-664 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Cold War? Religious Nationalism Confronts the Secular State

Glanzer, Perry

Journal of Church and State, Wntr, 1996, Vol.38(1), p.189-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison.(Brief Article)

Nielsen, Niels C. , Jr.

Journal of Church and State, Wntr, 1994, Vol.36(1), p.182-183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-969X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 200  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (100)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1982  (9)
 2. 1982đến1993  (8)
 3. 1994đến2001  (33)
 4. 2002đến2011  (37)
 5. Sau 2011  (112)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Summers, Tim
 2. Pierard, Richard
 3. Howse, Robert
 4. Edwards, Mark
 5. Teague, Elizabeth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...