skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters

Kết quả 1 - 20 của 14.083  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection in international law. The Roma of Europe , and: Who speaks for Roma? Political representation of a transnational minority community (review)

Matras, Yaron, --

Romani Studies, 2010, Vol.20(2), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is It Possible to Fully Protect Minority Rights in a Democratic Republic?

O'Brien, Gail Williams

Reviews in American History, 2014, Vol.42(3), pp.536-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511 ; E-ISSN: 1080-6628

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights in the Middle East

Sajoo, Amyn B

Ethics & Global Politics, 01 January 2014, Vol.7(1), pp.41-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1654-4951 ; E-ISSN: 1654-6369 ; DOI: 10.3402/egp.v7.23351

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alan Patten: Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Savery, Daniel

Res Publica, 2016, Vol.22(3), pp.363-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-016-9324-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Donnelly, Graham

Europe-Asia Studies, 02 January 2014, Vol.66(1), pp.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2013.864103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Cooley, Laurence

Ethnopolitics, 01 June 2012, Vol.11(2), pp.229-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449057.2012.697315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Sexual Minority Rights Activism Got Its Groove in Southern Africa

Epprecht, Marc

GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 2013, Vol.19(4), pp.581-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-2684 ; E-ISSN: 1527-9375

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alan Patten Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights Princeton: Princeton University Press, 2014, 344 pp. £30.95 hbk

Shorten, Andrew

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2016, Vol.16(2), pp.349-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights by Tawhida Ahmed. Oxford: Hart Publishing, 2011. xxxvi + 209 pp. Hb £45.00

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, September 2012, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00619_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights and the Rights of Indigenous Peoples by Caroline Joan “Kay” S. Picart

Malloy, Kerri

Human Rights Review, 2018, Vol.19(3), pp.413-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1524-8879 ; E-ISSN: 1874-6306 ; DOI: 10.1007/s12142-018-0515-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Kymlicka and Eva Pföstl (eds) Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World Oxford: Oxford University Press, 2014, 295 pp. £55.00 hbk

Belhaj, Abdessamad

Studies in Ethnicity and Nationalism, April 2016, Vol.16(1), pp.174-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Without anyone noticing at all": The (Silent) Minority Rights Revolution

Brilliant, Mark

Reviews in American History, 2005, Vol.33(2), pp.278-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511 ; E-ISSN: 1080-6628

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO RETURN, NO REFUGE: RITES AND RIGHTS IN MINORITY REPATRIATION

Jubany, Olga

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2012, Vol.35(5), pp.942-943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.653383

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Timofey Agarin and Karl Cordell (2016) Minority Rights and Minority Protection in Europe. London, UK: Rowman and Littlefield

Kyriazi, Anna

Intersections, Vol.3(4)

DOI: 10.17356/ieejsp.v3i4.418

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation

Stan, Lavinia

The European Legacy, 01 October 2013, Vol.18(6), pp.803-804 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8770 ; E-ISSN: 1470-1316 ; DOI: 10.1080/10848770.2013.820020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Henrad K.: 'Minority protection in post-apartheid South Africa: human rights, minority rights, and self-determination'

Kessel, W.M.J. Van

African Studies Review : The Journal of the African Studies Association

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Henrad K.: 'Minority protection in post-apartheid South Africa: human rights, minority rights, and self-determination'

Kessel, van, W.M.J.

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation. By Howard Adelman and Elazar Barkan

Long, Katy

Journal of Refugee Studies, 2012, Vol. 25(1), pp.154-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/fer063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law

Cooper, Barbara

African Studies Review, Vol.56(2), pp.211-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; E-ISSN: 15552462

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethnic diversity and the state

Joppke, Christian

The British Journal of Sociology, Vol.55(3), pp.451-463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2004.00031.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 14.083  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (11.764)
 2. Toàn văn trực tuyến (6.921)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3.549)
 2. 2007đến2009  (3.098)
 3. 2010đến2012  (2.742)
 4. 2013đến2016  (2.898)
 5. Sau 2016  (1.796)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (13.262)
 2. Spanish  (46)
 3. German  (38)
 4. French  (21)
 5. Portuguese  (6)
 6. Italian  (4)
 7. Chinese  (3)
 8. Polish  (2)
 9. Russian  (2)
 10. Japanese  (2)
 11. Turkish  (1)
 12. Latvian  (1)
 13. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gunter, Michael
 2. Galbreath, David
 3. Lerner, Natan
 4. Schimmel, Noam
 5. Dixon, Kwame

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...