skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Elsevier (CrossRef) xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Role of Oncostatin M in hematopoiesis and liver development

Miyajima, A ; Kinoshita, T ; Tanaka, M ; Kamiya, A ; Mukouyama, Y ; Hara, T

Cytokine & growth factor reviews, September 2000, Vol.11(3), pp.177-83 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-6101 ; PMID: 10817961 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between a liking for fat-rich foods and body fatness in adult Japanese: a gender difference

Nakamura, K ; Shimai, S ; Kikuchi, S ; Tanaka, M

Appetite, February 2001, Vol.36(1), pp.1-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1006/appe.2000.0377

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tanaka, M
  2. Kinoshita, T
  3. Kainth, A
  4. Miyajima, A
  5. Grimm-Thomas, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...