skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Năm xuất bản: 1960đến1973 xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

CHEMISTRY Of Life.(Periodical Review)

Science, July 31, 1970, p.463 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal pollution control device for water environment

Wu Dongdong

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for producing natural fruit dry vodka

Balcerek Maria ; Szopa Jozef ; Nielepkowiczarczuk Anna

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Process for preparation of pure alkyl esters from alkali metal salt of carboxylic acid

Barve Prashant Purushottam ; Kulkarni Bhaskar Dattatraya ; Gupte Milind Yashwant ; Nene Sanjay Narayan ; Shinde Ravindra William

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universal preparation method of lithium-sulfur battery sulfur/carbon composite positive electrode material

GAO Shuyan ; Tian Miao ; Wang Miao

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hot water generating device using carbon fiber heater

Zheng Kuixing ; Jin Yongchun

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

LOWER SHAFT UNIT AND SEWING APPARATUS

Kito Hiroaki ; Tagawa Yuji

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

AQUEOUS HARD SURFACE CLEANERS BASED ON MONOUNSATURATED FATTY AMIDES

Masters, Ronald, A ; Gorman, Wilma

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrated high-pressure air circuit contact piece and electrical connector

Qiao Daopeng ; Zhang Qinghong ; Xin Chaoyang ; Zhou Xing ; Su Dongze

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

APPARATUS AND METHOD FOR SUPPORTING CREATION OF IMAGE FOR PORTABLE TERMINAL

Cheong, Yeon Kyu ; Heo, Jin Seok ; Choi, Gwang Won ; Lee, Jin Wook

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

MULTI-INTERFACE PROJECTOR

Tian, Fenglian ; Wang, Jun ; LI, Yi

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reconfigurable dual-band antenna

You Changjiang ; LI Pengkai ; Zhang Jun

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SE105945

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

种增益控制方法及射频拉远单元

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

SEMICONDUCTOR PACKAGE, AND MANUFACTURING METHOD FOR SEMICONDUCTOR PACKAGE

Suzuki Katsuhiko

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Single-board performance warning management method and device

Jiang Wei ; Wei Yingmei ; He Na

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message forwarding method and device as well as communication equipment

Huang Miqing

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magnesium alloy plate rolling device with polishing function

Jiang Bin ; Pan Fusheng ; Zou Qin ; Yang Qingshan ; LI Ruihong

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method, set-top box, cloud terminal application server and system for realizing cloud terminal business

Xu Jianfeng

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Device for grooving pump body and pump cover of pipeline pump

Hong Jianjiang

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.182  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (809)
 2. Toàn văn trực tuyến (742)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1962  (101)
 2. 1962đến1963  (108)
 3. 1964đến1965  (175)
 4. 1966đến1968  (278)
 5. Sau 1968  (520)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (358)
 2. Medicine  (292)
 3. Fisheries  (48)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (867)
 2. German  (32)
 3. French  (15)
 4. Italian  (11)
 5. Dutch  (4)
 6. Welsh  (1)
 7. Spanish  (1)
 8. Japanese  (1)
 9. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Raine, D. N.
 2. Higgins, G.
 3. Antonacopoulos , N.
 4. Sammons, H. G.
 5. Scheer , H.

theo chủ đề:

 1. Chemistry
 2. Medicine
 3. Fisheries

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...