skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 10.816  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority rights protection in international law. The Roma of Europe , and: Who speaks for Roma? Political representation of a transnational minority community (review)

Matras, Yaron, --

Romani Studies, 2010, Vol.20(2), pp.206-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1528-0748 ; E-ISSN: 1757-2274

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is It Possible to Fully Protect Minority Rights in a Democratic Republic?

O'Brien, Gail Williams

Reviews in American History, 2014, Vol.42(3), pp.536-540 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-7511 ; E-ISSN: 1080-6628

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights and Minority Protection in Europe

Köllen, Thomas

Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal, Vol.36(7), pp.692-696 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 20407149 ; E-ISSN: 20407157 ; DOI: 10.1108/EDI-05-2017-0113

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alan Patten: Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights

Savery, Daniel

Res Publica, 2016, Vol.22(3), pp.363-367 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1356-4765 ; E-ISSN: 1572-8692 ; DOI: 10.1007/s11158-016-9324-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Donnelly, Graham

Europe-Asia Studies, 02 January 2014, Vol.66(1), p.160-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0966-8136 ; E-ISSN: 1465-3427 ; DOI: 10.1080/09668136.2013.864103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The European Minority Rights Regime: Towards a Theory of Regime Effectiveness

Cooley, Laurence

Ethnopolitics, 01 June 2012, Vol.11(2), p.229-230 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1744-9057 ; E-ISSN: 1744-9065 ; DOI: 10.1080/17449057.2012.697315

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Sexual Minority Rights Activism Got Its Groove in Southern Africa

Epprecht, Marc

GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies, 2013, Vol.19(4), pp.581-583 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-2684 ; E-ISSN: 1527-9375

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alan Patten Equal Recognition: The Moral Foundations of Minority Rights Princeton: Princeton University Press, 2014, 344 pp. £30.95 hbk

Shorten, Andrew

Studies in Ethnicity and Nationalism, October 2016, Vol.16(2), pp.349-351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12196

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights by Tawhida Ahmed. Oxford: Hart Publishing, 2011. xxxvi + 209 pp. Hb £45.00

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, September 2012, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-5993 ; E-ISSN: 1468-0386 ; DOI: 10.1111/j.1468-0386.2012.00619_4.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Law In and As Culture: Intellectual Property, Minority Rights and the Rights of Indigenous Peoples by Caroline Joan “Kay” S. Picart

Malloy, Kerri

Human Rights Review, 2018, Vol.19(3), pp.413-414 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1524-8879 ; E-ISSN: 1874-6306 ; DOI: 10.1007/s12142-018-0515-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Will Kymlicka and Eva Pföstl (eds) Multiculturalism and Minority Rights in the Arab World Oxford: Oxford University Press, 2014, 295 pp. £55.00 hbk

Belhaj, Abdessamad

Studies in Ethnicity and Nationalism, April 2016, Vol.16(1), pp.174-176 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1473-8481 ; E-ISSN: 1754-9469 ; DOI: 10.1111/sena.12180

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NO RETURN, NO REFUGE: RITES AND RIGHTS IN MINORITY REPATRIATION

Jubany, Olga

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2012, Vol.35(5), p.942-943 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870.2011.653383

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation

Stan, Lavinia

The European Legacy, 01 January 2013, p.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1084-8770 ; E-ISSN: 1470-1316 ; DOI: 10.1080/10848770.2013.820020

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

No Return, No Refuge: Rites and Rights in Minority Repatriation. By Howard Adelman and Elazar Barkan

Long, Katy

Journal of Refugee Studies, 2012, Vol. 25(1), pp.154-155 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0951-6328 ; E-ISSN: 1471-6925 ; DOI: 10.1093/jrs/fer063

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gender and Islam in Africa: Rights, Sexuality, and Law

Cooper, Barbara

African Studies Review, Vol.56(2), pp.211-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00020206 ; E-ISSN: 15552462

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights (Book Review)

Ringelheim, Julie

International Journal on Minority and Group Rights, 1 January 2012, Vol.19(2), pp.239-241 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13854879 ; E-ISSN: 15718115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Impact of EU Law on Minority Rights - By Tawhida Ahmed

Kochenov, Dimitry

European Law Journal, Vol.18(5), pp.734-737 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13515993

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Rights and Minority Rights in the European Union by Kirsten Shoraka

Galbreath, David

Human Rights Review, 2013, Vol.14(2), pp.159-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1524-8879 ; E-ISSN: 1874-6306 ; DOI: 10.1007/s12142-013-0259-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ambiguous Relationship Between Religious Minorities and Fundamental (Minority) Rights (Book Review)

Lerner, Natan

Journal of Law and Religion, 1 January 2012, Vol.28(1), pp.271-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 07480814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minority Rights, Freedom of Expression and the Media: Dynamics and Dilemmas.(Book review)

Manivannan, Anjali

New York University Journal of International Law and Politics, Spring, 2013, Vol.45(3), p.949-953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-7873

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 10.816  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (4.929)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (2.542)
 2. 2008đến2009  (1.924)
 3. 2010đến2011  (1.853)
 4. 2012đến2014  (1.960)
 5. Sau 2014  (2.537)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (10.152)
 2. Spanish  (40)
 3. German  (32)
 4. French  (31)
 5. Portuguese  (7)
 6. Italian  (3)
 7. Afrikaans  (3)
 8. Polish  (2)
 9. Russian  (2)
 10. Dutch  (2)
 11. Japanese  (1)
 12. Norwegian  (1)
 13. Turkish  (1)
 14. Kurdish  (1)
 15. Latvian  (1)
 16. Chinese  (1)
 17. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Gunter, Michael
 2. Hawes, Derek
 3. Galbreath, David
 4. Dixon, Kwame
 5. Lancaster, Guy

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...