skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Y. xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ecological and human health risks at an outdoor firing range

Peddicord, Richard K. ; Lakind, Judy S.

Environmental Toxicology and Chemistry, October 2000, Vol.19(10), pp.2602-2613 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0730-7268 ; E-ISSN: 1552-8618 ; DOI: 10.1002/etc.5620191029

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carboxylate‐Directed CH Functionalization

Shi, Guangfa ; Zhang, Yanghui

Advanced Synthesis & Catalysis, 05 May 2014, Vol.356(7), pp.1419-1442 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1615-4150 ; E-ISSN: 1615-4169 ; DOI: 10.1002/adsc.201400028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

How to Construct DNA Hydrogels for Environmental Applications: Advanced Water Treatment and Environmental Analysis

Wang, Yingrong ; Zhu, Yuan ; Hu, Yi ; Zeng, Guangming ; Zhang, Yi ; Zhang, Chang ; Feng, Chongling

Small, April 2018, Vol.14(17), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1613-6810 ; E-ISSN: 1613-6829 ; DOI: 10.1002/smll.201703305

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Clinical quantitative susceptibility mapping (QSM): Biometal imaging and its emerging roles in patient care.(Report)

Wang, Yi ; Spincemaille, Pascal ; Liu, Zhe ; Dimov, Alexey ; Deh, Kofi ; Li, Jianqi ; Zhang, Yan ; Yao, Yihao ; Gillen, Kelly M. ; Wilman, Alan H. ; Gupta, Ajay ; Tsiouris, Apostolos John ; Kovanlikaya, Ilhami ; Chiang, Gloria Chia-Yi ; Weinsaft, Jonathan W. ; Tanenbaum, Lawrence ; Chen, Weiwei ; Zhu, Wenzhen ; Chang, Shixin ; Lou, Min ; Kopell, Brian H. ; Kaplitt, Michael G. ; Devos, David ; Hirai, Toshinori ; Huang, Xuemei ; Korogi, Yukunori ; Shtilbans, Alexander ; Jahng, Geon-Ho ; Pelletier, Daniel ; Gauthier, Susan A. ; Pitt, David ; Bush, Ashley I. ; Brittenham, Gary M. ; Prince, Martin R.

Journal of Magnetic Resonance Imaging, 2017, Vol.46(4), p.951(21) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-1807 ; DOI: 10.1002/jmri.25693

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facet, Junction and Electric Field Engineering of Bismuth-Based Materials for Photocatalysis.(Report)

Li, Min ; Huang, Hongwei ; Yu, Shixin ; Tian, Na ; Zhang, Yihe

Chemcatchem, Oct 23, 2018, Vol.10(20), p.4477(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1867-3880 ; DOI: 10.1002/cctc.201800859

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wood‐Based Nanotechnologies toward Sustainability

Jiang, Feng ; Li, Tian ; Li, Yiju ; Zhang, Ying ; Gong, Amy ; Dai, Jiaqi ; Hitz, Emily ; Luo, Wei ; Hu, Liangbing

Advanced Materials, January 2018, Vol.30(1), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0935-9648 ; E-ISSN: 1521-4095 ; DOI: 10.1002/adma.201703453

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in Upgrading Lignin Pyrolysis Vapors by Ex Situ Catalytic Fast Pyrolysis

Xu, Lujiang ; Zhang, Ying ; Fu, Yao

Energy Technology, January 2017, Vol.5(1), pp.30-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2194-4288 ; E-ISSN: 2194-4296 ; DOI: 10.1002/ente.201600107

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review: Pyrite oxidation mechanisms and acid mine drainage prevention

Evangelou, V. P. (Bill) ; Zhang, Y. L.

Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 01 May 1995, Vol.25(2), p.141-199 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1064-3389 ; E-ISSN: 1547-6537 ; DOI: 10.1080/10643389509388477

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Artificial cultivation of true morels: current state, issues and perspectives

Liu, Qizheng ; Ma, Husheng ; Zhang, Ya ; Dong, Caihong

Critical Reviews in Biotechnology, 17 February 2018, Vol.38(2), p.259-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0738-8551 ; E-ISSN: 1549-7801 ; DOI: 10.1080/07388551.2017.1333082

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress on smart mining in China: Unmanned electric locomotive

Jiang, Yu ; Li, Zhixiong ; Yang, Guang ; Zhang, Yuelei ; Zhang, Xiaogang

Advances in Mechanical Engineering, March 2017, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1687-8140 ; DOI: 10.1177/1687814017695045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Synthesis of mos 2 and moo 2 for their applications in h 2 generation and lithium ion batteries: a review

Zhao, Yufei ; Zhang, Yuxia ; Yang, Zhiyu ; Yan, Yiming ; Sun, Kening

Science and Technology of Advanced Materials, 2013, Vol.14(4), p.043501 (12pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-6996 ; E-ISSN: 1878-5514 ; DOI: 10.1088/1468-6996/14/4/043501

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure Tuning of Bi 2 MoO 6 and Their Enhanced Visible Light Photocatalytic Performances

Peng, Yanhua ; Zhang, Yan ; Tian, Fenghui ; Zhang, Jinqiu ; Yu, Jianqiang

Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 03 September 2017, Vol.42(5), p.347-372 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-8436 ; E-ISSN: 1547-6561 ; DOI: 10.1080/10408436.2016.1200009

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Angle-resolved photoemission spectroscopy study on iron-based superconductors

Ye, Zi-Rong ; Zhang, Yan ; Xie, Bin-Ping ; Feng, Dong-Lai

Chinese Physics B, 2013, Vol.22(8), p.087407 (14pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-1056 ; E-ISSN: ; DOI: 10.1088/1674-1056/22/8/087407

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent progress in the controlled synthesis of 2d metallic transition metal dichalcogenides

Zhang, Zhepeng ; Yang, Pengfei ; Hong, Min ; Jiang, Shaolong ; Zhao, Guanchao ; Shi, Jianping ; Xie, Qin ; Zhang, Yanfeng

Nanotechnology, 2019, Vol.30(18), p.182002 (14pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4484 ; E-ISSN: 1361-6528 ; DOI: 10.1088/1361-6528/aaff19

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photonics and optoelectronics of two-dimensional materials beyond graphene

Ponraj, Joice Sophia ; Xu, Zai-Quan ; Dhanabalan, Sathish Chander ; Mu, Haoran ; Wang, Yusheng ; Yuan, Jian ; Li, Pengfei ; Thakur, Siddharatha ; Ashrafi, Mursal ; Mccoubrey, Kenneth ; Zhang, Yupeng ; Li, Shaojuan ; Zhang, Han ; Bao, Qiaoliang

Nanotechnology, 2016, Vol.27(46), p.462001 (33pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4484 ; E-ISSN: 1361-6528 ; DOI: 10.1088/0957-4484/27/46/462001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Emergent elemental two-dimensional materials beyond graphene

Zhang, Yuanbo ; Rubio, Angel ; Lay, Guy Le

Journal of Physics D: Applied Physics, 2017, Vol.50(5), p.053004 (11pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aa4e8b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The 2018 gan power electronics roadmap

Amano, H ; Baines, Y ; Beam, E ; Borga, Matteo ; Bouchet, T ; Chalker, Paul R ; Charles, M ; Chen, Kevin J ; Chowdhury, Nadim ; Chu, Rongming ; De Santi, Carlo ; De Souza, Maria Merlyne ; Decoutere, Stefaan ; Di Cioccio, L ; Eckardt, Bernd ; Egawa, Takashi ; Fay, P ; Freedsman, Joseph J ; Guido, L ; Häberlen, Oliver ; Haynes, Geoff ; Heckel, Thomas ; Hemakumara, Dilini ; Houston, Peter ; Hu, Jie ; Hua, Mengyuan ; Huang, Qingyun ; Huang, Alex ; Jiang, Sheng ; Kawai, H ; Kinzer, Dan ; Kuball, Martin ; Kumar, Ashwani ; Lee, Kean Boon ; Li, Xu ; Marcon, Denis ; März, Martin ; Mccarthy, R ; Meneghesso, Gaudenzio ; Meneghini, Matteo ; Morvan, E ; Nakajima, A ; Narayanan, E M S ; Oliver, Stephen ; Palacios, Tomás ; Piedra, Daniel ; Plissonnier, M ; Reddy, R ; Sun, Min ; Thayne, Iain ; Torres, A ; Trivellin, Nicola ; Unni, V ; Uren, Michael J ; Van Hove, Marleen ; Wallis, David J ; Wang, J ; Xie, J ; Yagi, S ; Yang, Shu ; Youtsey, C ; Yu, Ruiyang ; Zanoni, Enrico ; Zeltner, Stefan ; Zhang, Yuhao

Journal of Physics D: Applied Physics, 2018, Vol.51(16), p.163001 (48pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/1361-6463/aaaf9d

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Iii–v nanowires and nanowire optoelectronic devices

Zhang, Yunyan ; Wu, Jiang ; Aagesen, Martin ; Liu, Huiyun

Journal of Physics D: Applied Physics, 2015, Vol.48(46), p.463001 (29pp) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3727 ; E-ISSN: 1361-6463 ; DOI: 10.1088/0022-3727/48/46/463001

Toàn văn không sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Numerical modelling of orogenic processes and gold mineralisation in the southeastern part of the Yilgarn Craton, Western Australia

Sorjonen-Ward, P. ; Zhang, Y. ; Zhao, C.

Australian Journal of Earth Sciences, 01 December 2002, Vol.49(6), p.935-964 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0812-0099 ; E-ISSN: 1440-0952 ; DOI: 10.1046/j.1440-0952.2002.00969.x

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A review on pyrophosphate framework cathode materials for sodium-ion batteries

Niu, Yubin ; Zhang, Yan ; Xu, Maowen

Journal of Materials Chemistry A, 2019, Vol.7(25), pp.15006-15025 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1039/c9ta04274a

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 21  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2002  (2)
 2. 2002đến2012  (2)
 3. 2013đến2014  (3)
 4. 2015đến2017  (7)
 5. Sau 2017  (7)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Y
 2. Zhang, Yan
 3. Zhang, Ying
 4. Zhang, Yuxia
 5. Shi, Guangfa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...