skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
(Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

(Book review)

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 9/1997, Vol.543(1-2), pp.267-268 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(97)00349-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Gmelin handbook of inorganic and organometallic chemistry, eight edition, system number 13 B, boron compounds, fourth supplement, vol. 3a, boron and nitrogen
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin handbook of inorganic and organometallic chemistry, eight edition, system number 13 B, boron compounds, fourth supplement, vol. 3a, boron and nitrogen

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 6/1993, Vol.453(1), pp.C8-C9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(93)80347-E

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Gmelin-durrer metallurgy of iron, vol. 10, practice of steelmaking 4, ingots, castings, powder metallurgy
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin-durrer metallurgy of iron, vol. 10, practice of steelmaking 4, ingots, castings, powder metallurgy

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 6/1993, Vol.453(1), p.C9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(93)80348-F

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Reagents for Transition Metal Complex and Organometallic Syntheses, Inorganic Syntheses, Vol. 28
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reagents for Transition Metal Complex and Organometallic Syntheses, Inorganic Syntheses, Vol. 28

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 8/1991, Vol.414(1), p.C33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(91)83257-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Chemistry of iron
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chemistry of iron

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 3/1995, Vol.489(1-2), pp.C94-C95 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(95)90805-O

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
The chemistry of metal CVD
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The chemistry of metal CVD

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 9/1996, Vol.522(1), pp.161-162 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(96)06312-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Gmelin-Durrer metallurgy of iron vol 11 practice of steelmaking 5 continuous casting
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin-Durrer metallurgy of iron vol 11 practice of steelmaking 5 continuous casting

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 3/1995, Vol.489(1-2), pp.C93-C94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(95)90803-M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Coordination chemistry of aluminium
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coordination chemistry of aluminium

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 3/1995, Vol.489(1-2), p.C91 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(95)90795-G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Gmelin handbook of inorganic and organometallic chemistry, 8th edition, gallium supplement volume D1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin handbook of inorganic and organometallic chemistry, 8th edition, gallium supplement volume D1

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 3/1995, Vol.489(1-2), pp.C91-C92 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(95)90797-I

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Inorganic chemistry of main group elements
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic chemistry of main group elements

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 2/1996, Vol.508(1-2), p.281 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(96)90037-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Gmelin-Durrer Metallurgy of Iron. Volume 7: Practice of Steelmaking 1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin-Durrer Metallurgy of Iron. Volume 7: Practice of Steelmaking 1

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 10/1984, Vol.273(3), p.C64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(84)80559-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Toxic Metals and their Analysis
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Toxic Metals and their Analysis

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 6/1981, Vol.213(2), p.C63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0022-328X(00)82975-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Transformation of Organometallics inot Common and Exotic Materials: Design and Activation
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transformation of Organometallics inot Common and Exotic Materials: Design and Activation

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 1/1989, Vol.359(2), p.C61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(89)85444-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry, 8th edit. B - Boron Compounds, 3rd Supplement, Vol. 3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin Handbook of Inorganic Chemistry, 8th edit. B - Boron Compounds, 3rd Supplement, Vol. 3

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 10/1988, Vol.354(1), p.C7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(88)80650-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
The Chemistry of Inorganic Homo- and Heterocycles. Vol. 1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Chemistry of Inorganic Homo- and Heterocycles. Vol. 1

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 7/1988, Vol.348(2), pp.C33-C34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(88)80407-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Inorganic and Organometallic Polymers
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inorganic and Organometallic Polymers

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 9/1989, Vol.373(3), p.c31 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(89)85071-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Dictionary of Chemistry and Chemical Technology
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dictionary of Chemistry and Chemical Technology

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 04/1985, Vol.284(3), p.C49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(85)80040-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Gmelin handbook of inorganic chemistry
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gmelin handbook of inorganic chemistry

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 4/1988, Vol.344(2), pp.C42-C43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(88)80493-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Organometallic syntheses, vol. 3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Organometallic syntheses, vol. 3

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 4/1987, Vol.323(1), p.C18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(87)87139-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Rings, Clusters and Polymers of the Main Group Elements
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rings, Clusters and Polymers of the Main Group Elements

Smith, J.D.

Journal of Organometallic Chemistry, 9/1984, Vol.273(1), p.C20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0022-328X(84)80518-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1979  (2)
 2. 1979đến1983  (2)
 3. 1984đến1986  (3)
 4. 1987đến1989  (7)
 5. Sau 1989  (10)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Chủ đề 

 1. Chemistry  (23)
 2. Engineering  (1)
 3. Physics  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Smith, J.D

theo chủ đề:

 1. Chemistry
 2. Engineering
 3. Physics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...