skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

China or Japan: Which Will Lead Asia? by Claude Meyer (review)

Arase, David

China Review, 2014, Vol.14(1), pp.235-238 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1680-2012

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Change Comes to Japan?

Arase, David

International Studies Review, June 2012, Vol.14(2), pp.318-323 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1521-9488 ; E-ISSN: 1468-2486 ; DOI: 10.1111/j.1468-2486.2012.01114.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Postwar Japanese System: Cultural Economy and Economic Transformation

Arase, David

Political Science Quarterly, pp.510-511 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00323195 ; E-ISSN: 1538-165X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan -- Japan Among the Powers, 1890-1990 by Sydney Giffard

Arase, David

The Journal of Asian Studies, Vol.54(1), p.217 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Policy

Arase, David

The China Quarterly, 1991, Vol.125, pp.164-164 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-7410 ; E-ISSN: 1468-2648 ; DOI: 10.1017/S0305741000030411

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(1), pp.254-257 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848 ; E-ISSN: 1549-4721

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Limits to Power: Asymmetric Dependence and Japanese Foreign Aid Policy (review)

Arase, David

The Journal of Japanese Studies, 2004, Vol.30(2), pp.550-554 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0095-6848 ; E-ISSN: 1549-4721

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. By Amitav Acharya. New York: Routledge, 2001. 234p. $90.00 cloth, $29.95 paper.

Arase, David

American Political Science Review, 2002, Vol.96(2), pp.460-461 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055402880248

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

War and State Terrorism: The United States, Japan, and the Asia-Pacific in the Long Twentieth Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2005, Vol.64(2), pp.476-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911805001154

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conflict in Asia: Korea, China-Taiwan, and India-Pakistan

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2004, Vol.63(4), pp.1079-1080 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.1017/S0021911804002475

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The New Multilateralism in Japan's Foreign Policy

Arase, David

American Political Science Review, Dec, 1997, Vol.91(4), p.1011(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strategic Quadrangle: Russia, China, Japan and the United States

Arase, David

International Affairs, Jan, 1996, Vol.72(1), p.158(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power Competition in East Asia (Book Review)

Arase, David

The Journal of Politics, 01 February 1999, Vol.61(1), pp.283-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00223816 ; E-ISSN: 14682508 ; DOI: 10.2307/2647814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network Power: Japan and Asia.(Review)

Arase, David

The Journal of Politics, Feb, 1999, Vol.61(1), p.283(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3816

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Postwar Japanese System: Cultural Economy and Economic Transformation

Arase, David

Political Science Quarterly, Fall, 1997, Vol.112(3), p.510(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan and Russia in Northeast Asia: Partners in the 21st Century

Arase, David

The Journal of Asian Studies, 2000, Vol.59(1), pp.174-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: 10.2307/2658618

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Political Marketplace

Arase, David

Political Science Quarterly, Fall, 1994, Vol.109(4), p.716(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Aid to Thailand and the Philippines / The New Multilateralism in Japan's Foreign Policy

Arase, David

The American Political Science Review, Vol.91(4), pp.1011-1012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Japan's Foreign Aid to Thailand and the Philippines

Arase, David

American Political Science Review, Dec, 1997, Vol.91(4), p.1011(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 37  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (5)
 2. 1993đến1995  (4)
 3. 1996đến1998  (12)
 4. 1999đến2004  (12)
 5. Sau 2004  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Arase, David
 2. David Arase
 3. Arase, D.
 4. Abase, David
 5. Kohno, Masaru

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...