skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Sky: How an International Community Forged the Science of Radio Astronomy by David P. D. Munns (review)

Kragh, Helge, --

Technology and Culture, 2014, Vol.55(2), pp.506-507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-165X ; E-ISSN: 1097-3729

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boom Town: How Wal-Mart Transformed An All-American Town into an International Community (review)

Lancaster, Guy

Oral History Review, 2010, Vol.37(2), pp.285-287 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0798 ; E-ISSN: 1533-8592

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prophet and Power: Jean-Bertrand Aristide, the International Community, and Haiti (review)

Ramos, Aarón Gamaliel

Caribbean Studies, 2009, Vol.37(1), pp.292-296 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6533 ; E-ISSN: 1940-9095

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Prophet and Power: Jean-Bertrand Aristide, the International Community, and Haiti (review)

Ramos, Aarón Gamaliel

Caribbean Studies, 2008, Vol.36(1), pp.157-160 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-6533 ; E-ISSN: 1940-9095

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Protecting the Dispossessed: A Challenge for the International Community (review)

Choie, Eshetu

Northeast African Studies, 1995, Vol.2(3), pp.85-88 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0740-9133 ; E-ISSN: 1535-6574

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Initiating a Peace Process in Papua: Actors, Issues, Process, and the Role of the International Community (review)

Sudira, I Nyoman

Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, 2007, Vol.29(2), pp.380-382 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0129-797X ; E-ISSN: 1793-284X

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Universalism and Liberation: Italian Catholic Culture and the Idea of International Community 1963–1978 by Jacopo Cellini (review)

Faggioli, Massimo

The Catholic Historical Review, 2019, Vol.104(4), pp.723-724 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-8080 ; E-ISSN: 1534-0708

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

An International Community on the St. Croix (1604–1930) by Harold A. Davis (review)

Macnutt, W. S

The Canadian Historical Review, 1950, Vol.31(3), pp.312-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0008-3755 ; E-ISSN: 1710-1093

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Sky: How an International Community Forged the Science of Radio Astronomy.(Book review)

Mitton, Simon

American Historical Review, 2014, Vol.119(1), pp.160-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single Sky: How an International Community Forged the Science of Radio Astronomy.(Books in brief)(Brief article)(Book review)

Nature, Nov 15, 2012, Vol.491(7424), p.329(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Function of Law in the International Community.(Book review)

Feichtner, Isabel

European Journal of International Law, Nov, 2011, Vol.22(4), p.1177-1179 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0938-5428

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

МОНТЕЗУМИН СВЕТСКИ ПОРЕДАК: КАРДИОКТОМИЈА КАО КОЛАТЕРАЛНИ БИЗНИС У ХУМАНИТАРНОМ РАТУ

Bojović, Boško

Зборник Матице српске за друштвене науке, 2013, Issue 143, pp.367-373 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0352-5732 ; E-ISSN: 2406-0836

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Problem of Enforcement in International Law: Countermeasures, the Non-Injured State and the Idea of International Community.(Book review)

Skordas, Achilles

International and Comparative Law Quarterly, Jan, 2011, Vol.60(1), p.284-286 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5893

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Conspiracy to Murder: The Rwanda Genocide and the International Community.(Book Review)

Straus, Scott

Political Science Quarterly, Summer, 2005, Vol.120(2), p.348(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-3195

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Guilty Party; The International Community in Afghanistan.(Book review)

Schingler, Michelle Anne

Clarion Reviews, June 30, 2014

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Radio astronomy and internationalism.(A Single Sky: How an International Community Forged the Science of Radio Astronomy)(Book review)

Sullivan, Woodruff

Journal for the History of Astronomy, Nov, 2014, Vol.45(4), p.483-485 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-8286

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Boom Town: How Wal-Mart Transformed an All-American Town into an International Community.(Book review)

Lancaster, Guy

The Oral History Review, Summer-Fall, 2010, Vol.37(2), p.285(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-0798

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ethics, Justice and International Relations: Constructing an International Community.(Book Review)

Cochran, Molly

International Affairs, March, 2003, Vol.79(2), p.417(1) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalizing Sport: National Rivalry and International Community in the 1930s.(Book review)

Bass, Amy

American Historical Review, Oct, 2009, Vol.114(4), p.1042-1043 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-8762

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neverending Wars: The International Community, Weak States, and the Perpetuation of Civil War.(Book review)

Licklider, Roy

Contemporary Sociology, Jan, 2006, Vol.35(1), p.91(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0094-3061

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 92  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1993  (8)
 2. 1993đến1999  (20)
 3. 2000đến2005  (17)
 4. 2006đến2012  (33)
 5. Sau 2012  (14)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (65)
 2. Afrikaans  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Hironaka, Ann
 2. Kiernan, Ben
 3. Sutch, Peter
 4. Lancaster, Guy
 5. Sudira, I Nyoman

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...